تبیین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در ایران

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی؛ محمدتقی رضویان

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/tms.2020.46417.2204

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تبیین عوامل موثر در توسعة کارآفرینی گردشگری روستایی انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی- اکتشافی و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری 174 نفر ازکارآفرینان و صاحبان کسب و کار در حوزة کارآفرینی گردشگری روستایی کشور بوده که جهت تحلیل از نرم افزار spss و pls جهت مدل یابی معادلات ساختاری استفاده ...  بیشتر

نوآوری پایدار در صنعت مهمان نوازی: بررسی نقش اشاعه نوآوری، فشارهای محیطی،بازاریابی سبز و تعهد منابع

فاطمه یاوری گهر؛ خلیل حیاتی

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/tms.2020.49649.2262

چکیده
  ابزار مهم برای تغییر جهان و حرکت به سمت آینده‌ای پایدار، نوآوری است، جهان و جامعه جهانی ما نیاز به تغییر در جهت مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به سرمایه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارند. در این مطالعه تاثیرگذاری اشاعه نوآوری و فشارهای محیطی بر بازاریابی سبز و نوآوری پایدار در صنعت رستوران‌داری تهران از دیدگاه خبرگان و افراد صاحب نظر ...  بیشتر

تحلیلی بر تصویر و رفتار سازگار با محیط‌زیست در مقاصد طبیعت‌-پایه (مطالعه‌ی موردی: شهرستان ماسال)

صادق صالحی؛ سلمان فیضی زنگیر؛ یاسر قلی پور

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 51-79

https://doi.org/10.22054/tms.2020.48882.2245

چکیده
  افزایش رفتارهای مخرب محیط‌زیستی و در پیش‌گرفتن رویکردهای ناسازگار با محیط‌زیست در توسعه‌ی صنعت گردشگری موجب شده است تا مقاصد گردشگری با مشکلات زیست‌محیطی خاصی روبرو شوند. در این تحقیق تأثیر ارتباط با طبیعت و کیفیت محیطی بر تصویر مقصد سازگار با محیط‌زیست و رفتار سازگارگردشگران در شهر ماسال ، بررسی شد. مطالعه‌ی حاضر کاربردی ، ...  بیشتر

مسافرت گردشگران به کردستان: بازتولید کلیشه های قدیم یا برساخت ایماژهای جدید؟

جمال محمدی؛ فردین محمدی

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22054/tms.2021.45999.2196

چکیده
  تحقیق حاضر سعی دارد در چارچوب پارادایم برساخت‌گرا- تفسیری به این پرسش پاسخ دهد که گردشگری به کردستان چگونه به بازتولید کلیشه‌های قدیمِ راجع به کُردها یا به برساخت ایماژهای جدید دربارۀ آن‌ها کمک می‌کند؟ برای ورود به میدان مطالعه، از رویکرد نظریۀ زمینه‌ای و برای گردآوری داده‌ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر ...  بیشتر

بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان

مجید گودرزی؛ محمد علی فیروزی؛ سعید ملکی؛ کریمه کعب عمیر

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22054/tms.2020.49911.2266

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان تدوین شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. بر اساس تحلیل پیرسون بین متغیرهای مستقل پژوهش و متغیر وابسته (توسعه‌نیافتگی گردشگری آبی) رابطه مستقیم و در حد متوسط به بالا وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از این است که متغیر «تمایل ...  بیشتر

طراحی مدل فرآیندی کارآفرینی در حوزه گردشگری ساحلی استان بوشهر با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی

زینب بحرینی؛ نادر نادری

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 141-176

https://doi.org/10.22054/tms.2020.12166

چکیده
  این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات نظری و کاربردی است. روش تحقیق برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی و از جمله پژوهش‌های کیفی است که راهبرد آن مبتنی بر نظریه بنیانی است و با مدنظر قراردادن افراد مطلع در حوزه گردشگری ساحلی به عنوان جامعة آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 9نفر را به عنوان خبرگان تحقیق انتخاب کرده است. سپس با استفاده ...  بیشتر

ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در صنعت گردشگری استان فارس

محمود معارفی؛ هوشنگ اسدالله؛ اسماعیل حسن پور قروقچی

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 175-208

https://doi.org/10.22054/tms.2020.44116.2171

چکیده
  فضای دیجیتال به شکل فزاینده‌ای با صنعت گردشگری در ارتباط است و تولید محتوا به‌عنوان بخشی مهم از این فضا، به دنبال جلب‌توجه مشتریان است. در قلب بازاریابی دیجیتال، محتوا خانه دارد و بار بخش آموزش، بالا بردن آگاهی، اطلاع‌رسانی و ایجاد ارزش‌های افزوده برای مشتریان را به دوش می‌کشد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی ...  بیشتر

شناسایی الگوهای ذهنی هم آفرینی صنعت گردشگری: کاربرد روش‌شناسی کیو

مریم رحمتی؛ رضا رادفر

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 209-234

https://doi.org/10.22054/tms.2021.47996.2236

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای ذهنی هم آفرینی صنعت گردشگری است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته ـ اکتشافی است که با استفاده از روش‌شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش با مشارکت ده تن از استادان آشنا به موضوع تحقیق و همچنین متخصصان گردشگری انجام گرفته است. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع‌آوری شد و پس از ارزیابی و جمع-بندی فضای ...  بیشتر

ارزش‌های توریسم آموزش حلقه میانجی ارتباط فناوری اطلاعات بر جذب دانشجویان بین‌المللی در آموزش عالی

طیبه براهویی؛ روح اله باقری مجد

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 235-262

https://doi.org/10.22054/tms.2020.48152.2229

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات بر جذب دانشجویان بین‌المللی با میانجی‌گری ارزش‌های توریسم آموزش در آموزش عالی بوده است. روش پژوهش همبستگی بود که در جامعه تحقیق اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 171 نفری براساس تصادفی طبقه‌ای اجرا شده است. ابزار پژوهش سه پرسشنامه ارزش توریسم آموزش، فناوری اطلاعات و جذب دانشجویان ...  بیشتر

شناسایی اثرات منفی فرهنگی گردشگری بر جامعه میزبان (مورد مطالعه:روستای ده چشمه)

مهرداد صادقی ده چشمه؛ عباس قائدامینی هارونی

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 263-308

https://doi.org/10.22054/tms.2021.50908.2291

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات منفی گردشگران بر فرهنگ جامعه میزبان بوده است. پژوهش حاضر ار نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدار شناسی بوده است. جامعه آماری پژوهش افراد بومی روستای ده چشمه بود و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از شهروندان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند ...  بیشتر

سیستم‌ توصیه‏ گر گردشگری مبتنی بر اعتماد با استفاده از خوشه بندی زمینه-آگاه

علی اکبر نوریان اول؛ رضا روانمهر؛ علی هارون آبادی؛ فاطمه نوری

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 309-344

https://doi.org/10.22054/tms.2020.41870.2137

چکیده
  امروزه در عصر ارتباطات تولید و انتقال اطلاعات با سرعتی روزافزون صورت می‏گیرد. در حوزه‏ی گردشگری نیز مقاصد زیادی وجود دارند که ارزش سفر کردن را دارند، اما افزایش تعداد مکانهای مناسب گردشگری از میان حجم بالای انتخابها، انتخاب گزینه مطلوب را سخت میسازد. بنابراین الویت‏بندی و شخصی‏سازی اطلاعات برای ارایه توصیه‌ مناسب و موثر به ...  بیشتر

ارزیابی ریسکهای زیست محیطی فعالیتهای گردشگری به روش تجزیه و تحلیل حالات شکست زیست محیطی و اثرات آن(EFMEA) در راستای مدیریت پایدار گردشگری (مورد مطالعه: جزیره هرمز)

الهه ناصر نصیر؛ حسین پرورش

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، صفحه 345-372

https://doi.org/10.22054/tms.2020.39182.2078

چکیده
  در این تحقیق به بررسی ریسکها و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای گردشگری در جزیره هرمز پرداخته شده است. جهت انجام تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست زیست محیطی، ریسکها بر اساس مشاهدات میدانی و نظرات متخصصان محیط زیست و گردشگری مورد شناسایی قرار گرفته و بر اساس گستره آلودگی، احتمال وقوع و شدت ریسک، ، عدد اولویت ریسک ...  بیشتر