اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1561
تعداد پذیرش 235
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 987
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 492

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 400
تعداد مشاهده مقاله 477482
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 668014
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 133 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 452 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 788 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 110 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 51 روز
درصد پذیرش 15 %