اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1433
تعداد پذیرش 180
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 882
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 434

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 355
تعداد مشاهده مقاله 428864
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 610851
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 481 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 788 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 62 روز
درصد پذیرش 13 %