آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1783
تعداد پذیرش 232
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1193
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 624

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 487
تعداد مشاهده مقاله 670197
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 813958
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 358 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 13 %