آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1712
تعداد پذیرش 209
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1159
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 603

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 450
تعداد مشاهده مقاله 615915
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 776544
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 390 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 60 روز
درصد پذیرش 12 %