آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1853
تعداد پذیرش 254
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1228
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 639

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 510
تعداد مشاهده مقاله 749033
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 897607
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 333 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 57 روز
درصد پذیرش 14 %