سمت/سازمان

نام خانوادگی

نام

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ارباب

حمیدرضا

استادیار دانشگاه یزد

اسدیان اردکانی

فائزه

استادیار دانشگاه اردکان یزد

امرالهی

ناهید

استادیار دانشگاه یزد

انصاری سامانی

حبیب

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

بخشی زاده برج

کبری

رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بهاروند

مهدی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

پورفرج

اکبر

دانشیار دانشگاه بابلسر مازندران

تبریزی

نازنین

دانشیار دانشگاه اصفهان

ترابی

ندا

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

توکلی نیا

جمیله

استادیار دانشگاه خوارزمی

جاودان

مجتبی

استادیار دانشگاه خوارزمی

جوان

فرهاد

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

حسینی

سید علی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

خاشعی

وحید

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

خانباشی

محمد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دهدشتی شاهرخ

زهره

استادیار دانشگاه یزد

دلشاد

علی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رشیدی

احتشام

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

رنجبر متعلق

فرانک

استاد دانشگاه اصفهان

زنگی آبادی

علی

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

شاهی

طاهره

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

شیخی

محمد

استاد دانشگاه الزهرا

شاه آبادی

ابوالفضل

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

شیرمحمدی

یزدان

استادیار دانشگاه شیراز

شکاری

فاطمه

دانشیار دانشگاه  علامه طباطبائی

صحت

سعید

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

ضیایی

محمود

مشاور گردشگری سلامت سازمان  نظام پزشکی کشور

عباسی

دیاکو

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

عزیزی

فاطمه

دانشیار دانشگاه خوارزمی

عزیزپور

فرهاد

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

علیزاده

محمد

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

فکری زاد

نازنین

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

قادری

اسماعیل

دستیار مدیر کل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

قربانی

فاطمه

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

کریمی علویجه

محمد رضا

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

کمالی

یحیی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی

مهدی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمودزاده

سید مجتبی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

منصوری موید

فرشته

استادیار دانشگاه پیام نور

متقی

سمیرا

دانشیار دانشگاه تهران

مقصودی

مهران

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

میرواحدی

سیدسعید

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

نادعلی پور

زهرا

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

ناصحی فر

وحید

استادیار دانشگاه ازاد

نورسینا

مهدی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

هاشمی

حمید

مربی دانشگاه پیام نور بیرجند

یوسفی

جواد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

یاوری گهر

فاطمه

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

یزدان شناس

مهدی

 

login