آدرس: تهران: بزرگراه همت غرب، دهکده المپیک، میدان ورزش، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دفتر نشریه فصلنامه مطالعات گردشگری

تلفن 48392810

نمابر: 44744357

آدرس وبگاه نشریه: https://tms.atu.ac.ir/

پست الکترونیک: tms@atu.ac.ir


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image