مسافرت گردشگران به کردستان: بازتولید کلیشه های قدیم یا برساخت ایماژهای جدید؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

2 دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22054/tms.2021.45999.2196

چکیده

تحقیق حاضر سعی دارد در چارچوب پارادایم برساخت‌گرا- تفسیری به این پرسش پاسخ دهد که گردشگری به کردستان چگونه به بازتولید کلیشه‌های قدیمِ راجع به کُردها یا به برساخت ایماژهای جدید دربارۀ آن‌ها کمک می‌کند؟ برای ورود به میدان مطالعه، از رویکرد نظریۀ زمینه‌ای و برای گردآوری داده‌ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که گردشگران به‌واسطۀ تصاویر/ ایماژهای کردستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و نیز بر مبنای نوعی هبیتاس گردشگرانه اقدام به سفر و گردش به این منطقه نموده‌اند. در این میان جاذبه‌های طبیعی، نمودگارهای فرهنگی، و بازارچه-های مرزی نقش زمینه‌های تسهیل‏گر، و دانش و شناختِ پیشنی گردشگران درباره مناطق کردنشین نقش شرایط مداخله‏گر را ایفا نموده‏اند. گردشگرانِ موردمصاحبه در انتخاب کردستان به‌عنوان مقصد گردشگری عمدتاً بر اساس سه استراتژی «آشنایی با فرهنگی متمایز و نامتعارف»، «دسترسی به کالاهای ارزان و خارجی» و «دیدار از جاذبه‌های طبیعی» عمل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism to Kurdistan: the reproduction of old cliché or constructing of new images?

نویسندگان [English]

  • jamal mohamadi 1
  • fardin mohamadi 2
1 Associate professor od sociology at University of Kurdistan
2 hd of Economic sociology and Development, department of social science, Ferdowsi University of Mashhad,
چکیده [English]

This research attempts to discover and analyze the contexts, reasons and consequences of tourism to Kurdistan in the framework of interpretative – constructionist paradigm. To do this empirically, we have relied on grounded theory as an approach of qualitative research, and we have used deep individual interview gather data. The findings show that tourists choose Kurdistan as their destination due to the effects of social networks and unusualness of this area. Natural phenomena, cultural representations and economic aspects are among the main influential contexts, and the tourists’ knowledge and experiences are the most paramount intervention factors. The tourists have chosen Kurdistan according to three strategy: cultural tourism, natural tourism and economic tourism. The tourism to Kurdistan has some important consequences such as “attitude shift toward local inhabitants”, “getting pleasure”, “constructing realistic images”, “and the rise of social marketing”, “buying commodities’, and “extending social solidarity”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • reproduction of cliché
  • construction of images
  • tourists’ habitus