دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 1-314 
3. عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری مقصد ژئوتوریسم

صفحه 63-93

10.22054/tms.2020.11046

راحله غضبانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ حسن حقیقت


10. تأثیر مدل های رابطه ای بر ارزش مشارکت مشتری: شواهدی از صنعت هلتداری

صفحه 255-291

10.22054/tms.2020.11053

فهیمه وهاب زاده؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده؛ هوشنگ تقی زاده