تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران

محمدرضا فرزین؛ محمود حسن پور؛ سید مجتبی محمودزاده؛ علی عرب مازار ِزدی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/tms.2020.42394.2139

چکیده
  تحلیل کیفیت فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری یکی از مهمترین مقدمات بهبود فضای کسب و کار گردشگری است. در این خصوص اقتصاد نهادگرای جدید که بر محیط نهادی تمرکز دارد، روابط بازیگران گردشگری را در چارچوب محیطی تفسیر میکند که تأثیر دولت، قوانین و ساختار حاکمیت در آن غیر قابل انکار است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مفهوم نهادگرایی و با ...  بیشتر

تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهرکرمان با رویکرد آینده‌پژوهی

اسماعیل علی اکبری؛ نفیسه مرصوصی؛ لیلا جلال آبادی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22054/tms.2020.33013.1953

چکیده
  این مقاله سناریوهای آینده گردشگری شهر کرمان در افق 1410 را با رویکرد آینده پژوهی شناسایی و تدوین کرده است. داده ها با روش های اسنادی و پیمایشی تهیه شده و در پردازش آنها از روش دلفی، تحلیل ساختاری و Scenario Wizard استفاده شده است. جامعه آماری شامل پانزده نفر از نخبگان علمی و اجرایی شهر کرمان است که پس از جلسات بحث اولیه 15 وضعیت محتمل عوامل پیشران  ...  بیشتر

تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری

صادق صالحی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمذی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 61-94

https://doi.org/10.22054/tms.2020.36904.2035

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران داری انجام شده است. افراد مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی و از بین مشتریان رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه در سه شهر گرگان، ساری و تهران انتخاب شدند. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی ...  بیشتر

تحلیل ساختار محتوایی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری با استفاده از تکنیک متن‌کاوی

زهره دهدشتی شاهرخ

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 97-127

https://doi.org/10.22054/tms.2020.42515.2141

چکیده
  امروزه کسب‌وکارها و مدیریت بازاریابی روندی به سمت داده محور شدن را می‌پیمایند و در این مسیر بسیاری از آن‌ها نیازمند داده‌های مفید و البته روش‌های تحلیل درست داده‌ها هستند، متن‌کاوی یکی از فنون نوین تحلیل داده‌ها می‌باشد که برای تحلیل داده‌های متنی به کار می‌رود، داده‌های متنی برای سال‌های طولانی به علل مختلفی چون حجم زیاد ...  بیشتر

شبکه مضامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی

علی شالبافیان

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 129-155

https://doi.org/10.22054/tms.2020.31013.1903

چکیده
  اتحادهای استراتژیک به عنوان ابزاری برای ادامه بقا در دنیای رقابتی امروز به امری رایج در میان صنایع مختلف تبدیل شده است. در این میان، انتخاب شریک، از جمله کلیدی‌ترین مراحل در شکل‌گیری هرگونه اتحادی به شمار می‌رود. از این‌جهت، مطالعات متعددی پیرامون انتخاب شریک و ویژگی‌های آن صورت پذیرفته است. نظر می‌رسد که طرح این موضوع در صنعت ...  بیشتر

آینده نگاری برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی

پروانه پرچکانی؛  عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛  سید سعید هاشمی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 157-195

https://doi.org/10.22054/tms.2020.37943.2058

چکیده
  این پژوهش، خبره محور بوده و با هدف آینده نگاری و ارائه سناریو مطلوب برندسازی پایدار در مقصدهای گردشگری ساحلی به روش توصیفی- تحلیلی در منطقه ساحلی چابهار انجام شده و درصدد پاسخگویی به این سئوال است که الگوی مطلوب برندینگ پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی کدام است؟ لذا پس از استخراج و بومی سازی شاخص ها و پیشران های مورد نیاز، متغیرها و روابط ...  بیشتر

طراحی شبکۀ مضامین برندِ حلال در صنعت گردشگری درمانی

امین عارفی؛ داود فیض؛ بهار بیشمی؛ عظیم زارعی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 197-220

https://doi.org/10.22054/tms.2020.30282.1879

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های ملموس و مزایای منطقی برندِ هتل بیمارستان حلال می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مبنای فلسفی تفسیری، جهت گیری بنیادی، رویکرد استقرایی و شیوه انجام آن کیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان و مدیران هتل بیمارستان گاندی و مجتمع هلال ایران می باشد. نمونه گیری از طریق نمونه گیری قضاوتی صورت پذیرفت و برای ...  بیشتر

اثر جهت‌گیری ارزشی بر رفتار گردشگری محیط‌زیستی به واسطه تئوری ارزش عقیده هنجار و نظریه انتظار در میان گردشگران دربند و درکه

یزدان شیرمحمدی؛ غزاله دارابی؛ زینب هاشمی باغی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 221-252

https://doi.org/10.22054/tms.2020.37757.2147

چکیده
  این مطالعه با ادغام تئوری ارزش عقیده هنجار استرن و تئوری انتظار وروم به دنبال تعیین مدل رفتار محیط زیستی گردشگران دربند و درکه می-پردازد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران درکه و دربند تهران می‌باشد. در اینپژوهش از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام شده است. یافته‌ها پژوهش حاکی از آن است جهت‌گیری ارزشی محیط زیست و جهت‌گیری ارزشی نوع ...  بیشتر

شناسایی و تبیین آمیختۀ بازطراحی مدل‌های کسب‌ و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در صنعت گردشگری

امیرمحمد کلابی؛ سیمین کریمی راد

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 253-276

https://doi.org/10.22054/tms.2020.41213.2121

چکیده
  امروزه بهترین راه پویایی برای مقابله با تغییرات محیطی که باعث ایجاد شکاف عمیق بین نیازهای کشور و عملکرد شرکت‌‌ها می‌شود، بازطراحی مدل‌های کسب و کار است. با توجه به اهمیت بازطراحی مدل‌های کسب و کار در کسب مزیت رقابتی و افزایش عمر شرکت‌ها‌، هدف این پژوهش شناسایی آمیختۀ بازطراحی مدل‌های کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی می‌باشد. ...  بیشتر

بررسی تحلیلی زیرساخت‌های گردشگری سلامت با رویکرد نگاشت شناختی

میرمحمد اسعدی؛ مهدی باصولی؛ مهناز السادات راسخی

دوره 15، شماره 50 ، تیر 1399، صفحه 227-297

https://doi.org/10.22054/tms.2020.18955.1525

چکیده
  یکی از انواع گردشگری، گردشگری سلامت است. دسترسی مناسب به زیرساخت‌های گردشگری، در جذب گردشگر سلامت و افزایش ماندگاری آن‌ها تأثیر بسزایی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تحلیلی زیرساخت‌های گردشگری سلامت در شهر یزد می‌باشد. جامعه آماری تحقیق خبرگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و پزشکان حوزه ی گردشگری ...  بیشتر