نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 ستادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی ،قشم، ایران

چکیده

فضای دیجیتال به شکل فزاینده‌ای با صنعت گردشگری در ارتباط است و تولید محتوا به‌عنوان بخشی مهم از این فضا، به دنبال جلب‌توجه مشتریان است. در قلب بازاریابی دیجیتال، محتوا خانه دارد و بار بخش آموزش، بالا بردن آگاهی، اطلاع‌رسانی و ایجاد ارزش‌های افزوده برای مشتریان را به دوش می‌کشد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت گردشگری استان فارس است .در این پژوهش با استفاده از تئوری داده بنیاد اقدام به طراحی یک الگو برای بازاریابی محتوا شده است . الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی ،جهت انتخاب محتوا ،فرمت محتوا و کانال انتشار محتوا، به‌کار گرفته شده است . نتایج نشان می‌دهد هوش مصنوعی توانایی انتخاب محتوای کاربردی‌تر و مناسب‌تری را نسبت به کارشناسان و نیروی انسانی داراست.در نهایت این الگو، در صنعت گردشگری استان فارس نیز توانسته است جهت انتشار محتوا، کارآمد و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting Content Marketing Model Based on Genetic Algorithm in Fars Province Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Mahmood Maarefi 1
  • Houshang Asadullah 2
  • Esmail Hassanpour Ghoroghchy 3

1 Ph.D. Student of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

چکیده [English]

Digital space is increasingly associated with the tourism industry, and content production as an important part of this space is seeking to attract customers. Content is the core of digital marketing which is in charge of educating, raising awareness, informing and creating added value for customers. The purpose of this study is to present a content marketing model based on artificial intelligence in the tourism industry of Fars province. This paper presents a content theory model based on data based theory. Genetic algorithm is used as one of the artificial intelligence algorithms for content selection, content format and content distribution channel. The results show that artificial intelligence has the ability to select the content that is more applicable and useful than the experts and human resources. Finally, this model was able to be efficient and effective in spreading content in Fars province tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Marketing
  • Artificial Intelligence
  • Tourism Industry
  • Fars Province
امین بیدختی، علی­اکبر و نظری، ماشاءالله. (1388). نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری. مجله چشم­انداز مدیریت، 8(32)،68-49.
انصاری، رضا. (1396). مدل‌سازی تأثیر ارتباط با مشتری در روش‌های بازاریابی اینترنتی به کمک شبکه عصبی مصنوعی. نخبگان علوم و مهندسی، 2(5)، 36-31.
پورعزیزی، علی. (1396). منتخب آمار گردشگری ورودی و خروجی در سال 1396، دفتر برنامه­ریزی و حمایت از توسعه گردشگری (http://www.mcth.ir).
تیموری، شراره. (1392). تبیین و بررسی شاخص­های روش­های تحقیق کاربردی در طراحی صنعتی. نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی، 18(4)،74-67.
حسینی کلکوه، سید عادل و حبیبی، روزبه. (1393). بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی در افزایش جذب گردشگر مطالعه موردی شهرک تاریخی ماسوله. فصلنامه فضای گردشگری، 4(15)، 125-105.
خاکپور، براتعلی و عباسی شاکرمی، نعمت. (2018). ارزیابی و تحلیل جایگاه برند گردشگری استان فارس بر پایه هویت رقابت‌پذیری ملی. مطالعات مدیریت گردشگری، 13(44)، 141-109.‎
دانایی­فرد، حسن و امامی، مجتبی، (1386). استراتژی­های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه­پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، 1(2)، 97-69.
ساعی، علی، نائیجی، مختار، رضایی، محمد، (1389)، ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران (مطالعه موردی گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان)، دانشنامه علوم اجتماعی، 1(4)، 94-69.
سالار رضایی، محسن. (1397). راهنمای بازاریابی محتوا برای افراد مبتدی،( https://g-ads.org).
سیدجوادین، رضا؛ اسفیدانی، محمدرحیم و اسفیدانی، حمید. (1390). طراحی شبکه عصبی برای انتخاب راهبردهای بازاریابی اینترنتی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی (چشم‌انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 10(5)، 125-111.
ضرغامی، حمیدرضا. (1394). کاربرد سیستم­های هوش مصنوعی در تصمیم­گیری­های مدیریتی. کنفرانس مدیریت، اقتصادی، حسابداری و علوم تربیتی، تهران.
فرزین، محمدرضا؛ شکاری، فاطمه و عزیزی، فاطمه.(1397). رقابت­پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت -عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز)، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 13(44)، 247-219.
محسنی، رضاعلی. (1388). گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش­ها و راهکارها، مجله علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، 9(28)، 171-142.
مرشدی، حسن بهنام؛ فرجی سبکبار، حسنعلی؛ رضوانی، محمدرضا و محمدیان، زهرا. (1395). برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری مطالعه موردی: استان فارس. پژوهش­های جغرافیای انسانی، 48(2)، 295-277.
مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1397.
موسایی، میثم، هاشمی، سمیه، ابراهیمی، میترا.(1391). بررسی جامعه­شناختی توسعه پایدار گردشگری در ایران؛ موانع، چالش­ها، راهکارها، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، 6(16)، 50-25.
ناصری، زهرا؛ نوروزی، علیرضا؛ فهیم نیا، فاطمه و مانیان، امیر.(1396). بازاریابی محتوایی: شناسایی مؤلفه­ها و ابعاد اساسی به­منظور ارائه مدل مفهومی. پژوهش­های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش­شناسی، 7(1)، 303-280.
الوانی، مهدی؛ آذر، عادل و دانایی­فرد، حسن. (1390). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع: اشراقی، صفار.
وثوق، فرشید؛ سلیمانی، محتشم و عندلیب، اعظم. (1395). بررسی تأثیر بازاریابی محتوا بر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب­وکار الکترونیک در شبکه اجتماعی و وب­سایت­ها. کنفرانس وب پژوهش.
 American Marketing Association. (2019). https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
Chan, C., Hwang, C. H., & Wu, H. C. (2016). marketing segmentation using the particle swarm optimization algorithm: a case study. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,7(6), 855-863.
D’Urso, P., De Giovanni, L., Disegna, M., & Massari, R. (2013). Bagged clustering and its application to tourism market segmentation. Expert Systems with Applications, 40(12), 4944-4956.
Don, P., & Martha, R. (2011). Managing customer relationships: a strategic framework.Wiley Press.
Gurjar, P., Kaurav, R. P. S., & Thakur, K. (2019). Content Marketing: Concepts and Its Relevance in the Tourism Industry. Available at SSRN 3307713, PP. 297-289.
Kamthania, D., Pawa, A., & Madhavan, S. S. (2018). Market Segmentation Analysis and Visualization Using K-Mode Clustering Algorithm for E-Commerce Business. Journal of computing and information technology, 26(1), 57-67.
Kose, U., & Sert, S. (2017) Improving content marketing processes with the approaches by artificial intelligence. Ecoforum, 6(1), 1-9.
Liu, J., Liao, X., Huang, W., & Liao, X. (2019), Market segmentation: A multiple criteria approach combining preference analysis and segmentation decision. Omega, 83, 1-13.
Nisenfeld, A. E. (1989). Artificial Intelligence. Handbook: Principles: Isa.
Odden, L. (2012). Optimize: How to attract and engage more customers by integrating SEO, social media, and content marketing: John Wiley & Sons.
Pulizzi, J., & Barrett, N. (2009). Get content, get customers: Turn prospects into buyers with content marketing: McGraw-Hill New York, NY.
Stalidis, G., Karapistolis, D., & Vafeiadis, A. (2015). Marketing decision support using Artificial Intelligence and Knowledge Modeling: application to tourist destination management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 106-113.
Suuronen, T. (2016). Content Marketing Practices in Finland.
The world economic forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 Travel and Tourism at a Tipping Point, 2019.
Vinerean, S. (2017). Content Marketing Strategy. Definition, Objectives and Tactics. Expert Journal of Marketing, 5(2), 92-98.
World Tourism Organization.(2019). https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152