ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در صنعت گردشگری استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 ستادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی ،قشم، ایران

10.22054/tms.2020.44116.2171

چکیده

فضای دیجیتال به شکل فزاینده‌ای با صنعت گردشگری در ارتباط است و تولید محتوا به‌عنوان بخشی مهم از این فضا، به دنبال جلب‌توجه مشتریان است. در قلب بازاریابی دیجیتال، محتوا خانه دارد و بار بخش آموزش، بالا بردن آگاهی، اطلاع‌رسانی و ایجاد ارزش‌های افزوده برای مشتریان را به دوش می‌کشد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت گردشگری استان فارس است .در این پژوهش با استفاده از تئوری داده بنیاد اقدام به طراحی یک الگو برای بازاریابی محتوا شده است . الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی ،جهت انتخاب محتوا ،فرمت محتوا و کانال انتشار محتوا، به‌کار گرفته شده است . نتایج نشان می‌دهد هوش مصنوعی توانایی انتخاب محتوای کاربردی‌تر و مناسب‌تری را نسبت به کارشناسان و نیروی انسانی داراست.در نهایت این الگو، در صنعت گردشگری استان فارس نیز توانسته است جهت انتشار محتوا، کارآمد و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Content Marketing Model Based on Genetic Algorithm in Fars Province Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Mahmood Maarefi 1
  • Houshang Asadullah 2
  • Esmail Hassanpour Ghoroghchy 3
1 Ph.D. Student of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

Digital space is increasingly associated with the tourism industry, and content production as an important part of this space is seeking to attract customers. Content is the core of digital marketing which is in charge of educating, raising awareness, informing and creating added value for customers. The purpose of this study is to present a content marketing model based on artificial intelligence in the tourism industry of Fars province. This paper presents a content theory model based on data based theory. Genetic algorithm is used as one of the artificial intelligence algorithms for content selection, content format and content distribution channel. The results show that artificial intelligence has the ability to select the content that is more applicable and useful than the experts and human resources. Finally, this model was able to be efficient and effective in spreading content in Fars province tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Marketing
  • Artificial Intelligence
  • Tourism Industry
  • Fars Province