تعداد مقالات: 374
76. تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 25-46

10.22054/tms.2017.15229.1428

علی ایمان زاده؛ ملیکا همراه زاده؛ وحیده جعفریان؛ کامران جباری


77. اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌های ملّی

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 25-56

10.22054/tms.2020.40403.2103

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ رضا سرخیل


78. رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 27-50

مهدی حقیقی کفاش؛ داود صادقی؛ احد قاسمی


79. رویدادهای گردشگری؛ تنوع و مدیریت

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 27-51

بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی


81. ارزیابی قابلیتهای گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 29-57

تقی حیدری؛ اصغر رشیدی؛ ابراهیم حصاری؛ سیمین تولایی


83. بخش‏ بندی بازار گردشگری منطقه آزاد کیش: رویکردی نو به روش نقشه مفهومی برند

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 29-63

10.22054/tms.2019.10601

محمد صالح ترکستانی؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


84. ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی مطالعه موردی:هتل های منتخب استان یزد

دوره 8، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 31-72

حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی ابراهیمی؛ فائزه السادات میرفخرالدینی


85. نقش جشنواره های موسیقی محلی در توسعه گردشگری از دید گاه گردشگران بالقوه

دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 31-58

ابولفضل تاج زاده نمین؛ ژاله هاشم زاده


86. سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان

دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 31-48

10.22054/tms.2013.3981

زهره فنی؛ مجتبی برغمدی؛ مجید اسکندر پور؛ منصور سلیمانی


87. ویژگی ها و رفتار خرید گردشگران شهر بانه

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 31-59

10.22054/tms.2017.7253

اصغر طهماسبی؛ سوران روشنیان


88. تأثیر حس جمعی بر وفاداری گردشگران جشنواره‌ها با نقش میانجی تجربه احساسی

دوره 15، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 31-56

10.22054/tms.2020.40193.2099

ناصر صنوبر؛ سعیده خانی؛ ابوالفضل حق وردی زاده


90. مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 33-62

10.22054/tms.2020.11045

ُساناز شفیعی؛ علی رجب زاده قطری؛ علیرضا حسن زاده؛ سعید جهانیان


91. نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان

دوره 9، شماره 25، بهار 1393، صفحه 34-68

زهره دهدشتی؛ سجاد خانی؛ امین اجلی


92. اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند درمقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 35-58

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ فاطمه اسمعیل مشرفی


93. ارزیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 35-52

مهدی کاظمی؛ ندا سهرابی نژاد؛ مهرداد همراهی


94. ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست (مورد مطالعه: گردشگران خارجی استان فارس)

دوره 13، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 35-55

10.22054/tms.2018.9446

محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ طاهره کریمی فرد؛ مرضیه تاجوران


95. شناسایی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای مورد انتظار

دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 39-70

10.22054/tms.2018.9642

شیرین مهدوی؛ مصطفی عمادزاده؛ آذرنوش انصاری


96. عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (مورد مطالعه: منطقۀ چابهار)

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 40-67

محمدرضا فرزین؛ زهرا نادعلی پور


97. ارزیابی زنجیره تامین گردشگری روستایی روستای مصر

دوره 11، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 41-62

10.22054/tms.2017.7079

مجتبی قدیری معصوم؛ پژمان حاتمی فر؛ سید مهدی طباطبایی


100. چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 61-84

10.22054/tms.2017.7254

محمد رضا رضوانی؛ محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی