نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

جهانگردی اگر چه یک صنعت است ولی بیشترین تبادلات فرهنگی در آن انجام می گیرد و شاید یکی از اهداف توسعه آن در میان بعضی از کشورها ضمن رشد و توسعه اقتصادی به رخ کشیدن فرهنگشان به دیگر جوامع باشد به خصوص در کشورهایی که جزو ده کشور اول جهان با جاذبه های جهانگردی هستند که یکی از آنها ایران است.
در واقع آنچه که ما به عنوان جاذبه ها در کشورمان داریم به خصوص آثار و بناهای تاریخی و علمی و فرهنگی نمودی از فرهنگ ماست و نشان دهنده آن چیزی است که از گذشته های بسیار دور برای ما مانده است واز این نمادها اکنون می توان جهت توسعه صنعت جهانگردی بهره مند شد. با توجه به اینکه صنعت جهانگردی ابعاد گوناگونی دارد مثل جهانگردی تفریحی، فرهنگی، علمی، ورزشی، و غیره آن بعدی که بیش از همه می تواند در جهت رشد گردشگری به ما کمک کند جهانگردی فرهنگی است یعنی همان چیزی که اکنون کشوری مثل ایتالیا به نحو احسن آن را به کار گرفته است. توجه به فرهنگ برای تمامی جهانگردانی که قصد سفر به مقصدی را دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اولین پرسشی که یک گردگشگر از خود می کند این است که محل مورد بازدید او در کجای دنیا واقع است از چه نوع حکومتی برخوردار است و مردم آن در چه سطح فرهنگی قرار دارند بدین ترتیب نقش فرهنگ در توسعه صنعت جهانگردی باید از اولویت های مسئولین و دست اندرکاران باشد. آنچه که بیش از همه خاطره در اذهان جهانگردان باقی می گذارد برخوردهایی از جامعه میزبان است که با میهمانان می شود و در واقع همانی است که ناشی از سطح فرهنگ جامعه می باشد. مقاله حاضر، نقش فرهنگ را در توسعه صنعت جهانگردی تا حدودی روشن می سازد و توضیح می دهد فرهنگ در راستای توسعه جهانگردی چه کار می تواند بکند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Culture and Tourism

نویسنده [English]

  • mehdi karubi

چکیده [English]

Several Factors Has Effected In Tourism Industry Development. One of Them Is Culture Which Has Been Viewed From Attitued, Customs And Institutions In Tourism Societies Which Worked in Economics , Politics And etc. The Way of thinking And Behavior Depends on Culture And Can Be Used In Some Sources Among Tourists And This ls The Collura! Relativism. In The Time Being In Tourism Industry , Global Culture Is Important Which Effected And The Public Has Been Encouraged Bu One Of The Culture . Know The Aspects of Culture In Global ls Divided In to Collectivism And Individualism. Collectivism Culture Belongs To The Third World And Individualism Culture Is Used To Developed Countries On The Other