نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

3 دانشیار گروه جهانگردی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه مازندران - بابلسر - ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی معیارهای ایجاد دهکده میراث‌فرهنگی در محوطه جهانی فیروزآباد است. روش‌تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی‌بر مطالعات اسنادی، بررسی‌های میدانی و پرسش‌نامه محقق‌ساخت صورت‌گرفته است. جامعۀ فعالان گردشگری به‌عنوان جامعۀ‌هدف و 350نفر به‌عنوان نمونه‌آماری انتخاب شدند. برای پردازش داده‌ها از رویکرد کمی مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند که معیارهای احداث‌دهکده‌میراث در مجموعه جهانی فیروزآباد در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اما با مشکلاتی همچون کمبود مطالعات فراگیر و تطبیقی، مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی مواجه است. زیرساخت‌ها و ملزومات صنعت سفر به‌عنوان ارکان تسهیل‌کننده عملکرد دهکده‌میراث از اهمیت بالایی برخوردار هستند، اما بر اساس شواهد میدانی با استانداردهای جهانی فاصله داشته و نیازمند سرمایه‌گذاری می‌باشد. حمایت جامعه محلی از فعالیت‌های مرتبط با دهکده‌میراث بسیار اهمیت دارد؛ آموزش و افزایش آگاهی این جامعه نسبت به منافعی که از صنعت گردشگری بهره‌مند می‌شوند، می‌تواند به تضمین حمایت عملی از این پروژه کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Explanation of the Criteria for Establishing Heritage Villages in World Heritage Sites (Case Study: Historical Complex of Firouzabad County)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Zaal 1
  • Pedram Faehadi 2
  • nazanin tabrizi 3

1 Associate Professor, of Tourism Management, Department at University of Mazandaran

2 Graduated from Mazandaran University

3 Tourism Department - Faculty of Humanities and Social Sciences - University of Mazandaran - Babolsar – Iran

چکیده [English]

The primary aim of this study is to evaluate the criteria for establishing a cultural heritage village in the Firuzabad World Heritage Site. The research methodology employed is descriptive-analytical, utilizing documentary studies, field surveys, and researcher-designed questionnaires. The tourism community was chosen as the target population, with a sample size of 350 individuals. Quantitative data processing was conducted using structural equation modeling. Findings reveal satisfactory criteria for the heritage village in the Firuzabad World Heritage Site, yet challenges such as insufficient comprehensive and comparative studies, management issues, and planning are evident. Infrastructure and travel industry necessities play a crucial role as facilitators of the heritage village's functionality but differ from global standards and require investment based on field evidence. Local community support for heritage village-related activities is vital, and educating and raising awareness within this community about the benefits of the tourism industry can ensure practical backing for this project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heritage village
  • tangible and intangible heritage
  • local community participation and support
  • Firouzabad world heritage complex