تبیین اثر نگاه فن سالارانه در طرح های توسعه شهری بر گردشگری با روش سه سوسازی( مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/tms.2021.49345.2257

چکیده
  رونق فعالیت­های گردشگری در هرمنطقه، برآمده از برنامه­ریزی و خط­مشی­هایی است که برای آن منطقه تدوین می­شود. فرایند برنامه­ها و طرح­های توسعه­ی گردشگری مبین راهبردها، رویکردها، سیاست­ها و خط­مشی­های کشورهای گوناگون نسبت به مقوله­ی گردشگری است. در ایران نگاه فن سالارانه برنامه­ریزان شهری باعث شده است که این ...  بیشتر

سنجش رضایت گردشگران از کیفیت اقامتگاه‌های گردشگری روستایی با استفاده از شاخص CSM مطالعه موردی(اقامتگاهای گردشگری روستایی استان تهران)

نفیسه فضلی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 33-72

https://doi.org/10.22054/tms.2021.39057.2124

چکیده
  به‌طور طبیعی، افزایش رضایت گردشگران از ظرفیت و کیفیت تاسیسات اقامتی و تفریحی با رشد گردشگری نسبت مستقیم دارد. در همین زمینه، هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت رضایت‌مندی گردشگران از کیفیت اقامتگاه‌های گردشگری استان تهران در قالب 6 شاخص کیفیت زیرساخت و خدمات بهداشتی و درمانی،کیفیت زیرساخت و خدمات رفاهی و پذیرایی،کیفیت زیرساخت و خدمات ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی توانمندی فناورانه در صنعت هتلداری مطالعه موردی: هتل های زنجیره ای پارسیان تهران

محمد مسعود مجیدی فر؛ شمس السادات زاهدی؛ عزیزاله جعفری؛ سیدسعید هاشمی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 73-107

https://doi.org/10.22054/tms.2021.52120.2310

چکیده
  با توجه به نقش روزافزون تکنولوژی در توسعه رقابت و نیز رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر توجه بسیاری به ارزیابی توانمندی فناورانه در کشورهای پیشرفته شده است. از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در جهت کسب مزیت رقابتی، آگاهی و شناخت سطح قابلیت فناورانه بنگاه و استفاده مناسب از آن‌ها است. صنعت هتلداری نیز به‌عنوان یک ...  بیشتر

مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ محمد صالح ترکستانی؛ فاطمه قربانی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 109-171

https://doi.org/10.22054/tms.2021.50748.2284

چکیده
  صنعت گردشگری و رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها؛ هردو ارتباط مستقیمی با جامعه و محیط اطراف دارند و به‌نوعی در هم تنیده و بسیار به هم مرتبط هستند. هدف مقاله حاضر ارائه مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری ایران است. جامعه پژوهش کلیه خبرگان گردشگری در سال 1397 می‌باشند که با منطق نمونه‌گیری نظری و به روش نمونه‌گیری قضاوتی ...  بیشتر

تبیین تعامل ارزش ویژه برند گردشگری و منظر شهری از دید گردشگران خارجی، نمونه موردمطالعه ;کلانشهر اصفهان

فریبا وحیدزادگان؛ علی زنگی آبادی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 173-200

https://doi.org/10.22054/tms.2021.57888.2466

چکیده
  در مواجهه با رقابت‌پذیری فزاینده صنعت گردشگری، برند گردشگری مقصد به‌عنوان دارایی مهمی که هویت مقصد گردشگری را تعیین می‌کند، ظهور می‌یابد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ از مهم­ترین ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮی تأثیر ﺑه ﺴﺰاﯾﯽ دارد زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ می‌کند، ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی در جهت بازآفرینی شهری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز)

احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ طهورا شفاعت قراملکی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 201-232

https://doi.org/10.22054/tms.2021.50800.2293

چکیده
  بافت‌های تاریخی گنجینه گران‌بهای شهرهایی هستند که نمود تمدن چندین هزارساله می‌باشند. گاهی این گنجینه‌ها آن‌گونه که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرند و از بین می‌روند برای اینکه بافت‌ها به‌عنوان میراث باقی بمانند باید بتوان آن‌ها را غنا بخشید و به جهانیان معرفی نمود. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی ...  بیشتر

گونه‌شناسی ذهنی گردشگران از منظر معنای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

شهرام خلیل‌نژاد؛ امید سلیمان زاده؛ مرضیه کراقلی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 233-264

https://doi.org/10.22054/tms.2021.50852.2322

چکیده
  این پژوهش با هدف شناخت گونه‌های ذهنی گردشگران از منظر معنای مقصد گردشگری در شهر شیراز بررسی شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی است. با توجه به هدف این پژوهش مبتنی بر گونه‌شناسی ذهنی، روش کیو برای این منظور به کار گرفته می‌شود. جامعه ‌آماری پژوهش افرادی بوده‌اند که دست‌کم یک‌بار تجربه سفر به شهر شیراز را داشته‌اند. ...  بیشتر

ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری در بافت تاریخی با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا (محدوده مورد مطالعه: شهر بابلسر)

ساجد سلیمانیان؛ زهره فنی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 265-292

https://doi.org/10.22054/tms.2021.51575.2301

چکیده
  یکی از اجزای طرح‌های بازآفرینی گسترش گردشگری فرهنگی و بازاریابی مکان است که موجودیت بافت‌های تاریخی را به‌عنوان بستر واجد ارزش‌های تاریخی-فرهنگی موردتوجه قرار می‌دهد. درکنار چنین رهیافتی، حفظ، احیا و به‌روزرسانی ارزش‌های فضایی-کالبدی، بصری و زیبایی شناسانه بافت‌های شهری کهن برای مطلوبیت بخشیدن به آن‌هاست که در این مقاله به ...  بیشتر

اولویت بندی و سنجش مولفه های کیفیت محیط از دید گردشگران بر پایه تکنیک های MCDM(مطالعه موردی: بخش آسارا (محور کرج – چالوس)

محمدباقر آسرایی؛ مجتبی رفیعیان؛ عباس ارغان

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 293-330

https://doi.org/10.22054/tms.2021.49439.2259

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم­ترین مولفه های کیفیت محیط گردشگری بخش آسارا از نگاه گردشگران می باشد و ضرورت شناسایی مهم­ترین عوامل اثرگذار بر کیفیت محیط مدنظر است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. پژوهش فوق با بهره گیری از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور الکتر،مجموع ساده وزنی ...  بیشتر

طراحی مدل کسب و کار در گردشگری الکترونیک

امیرمحمد کلابی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 331-357

https://doi.org/10.22054/tms.2021.47381.2217

چکیده
  در طی سال‌های اخیر گردشگری به صنعتی رقابتی در دنیا تبدیل شده است و کشورها برای کسب مزیت رقابتی و درآمد بیشتر متمایل به استفاده از ابزارهای جدید در این صنعت شده‌اند. امروزه یکی از بهترین را‌ه‌هایی که شرکت‌های گردشگری می‌توانند برای بهبود عملکرد در جهت توسعه پایدار در فضای الکترونیک به‌کارگیرند، طراحی مدل کسب‌وکار بر اساس مزیت‌های ...  بیشتر

تبیین مدل توسعه سیستم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 359-392

https://doi.org/10.22054/tms.2021.41163.2119

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ارائه مدل مفهومی توسعه آتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی است. این مدل‌ها بیان‌کننده ساختار سیستم اقامتگاه‌های بوم‌گردی و عوامل تأثیرگذار، روابط، قدرت و جایگاه هر یک از عوامل در سیستم بوم‌گردی است. شهرستان خلخال در استان اردبیل، از مناطق مستعد بوم‌گردی کشور است. ضعف الگوها و پیوندها در ...  بیشتر

ارائه الگوی ساختاری تفسیری عوامل مقصدمحور موثر بر جذب و ماندگاری گردشگران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

ناهید پورنگ؛ علی پورنگ؛ سید مرتضی غیور باغبانی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، صفحه 393-430

https://doi.org/10.22054/tms.2021.36648.2212

چکیده
  امروز گردشگری از اهمیت بالایی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده و از منابع مهم درآمدهای ارزی کشورها و برون‏رفت از مشکلات اقتصادی در صحنه‏های بین‏المللی، ملی، منطقه‏ای، ناحیه‏ای و محلی است. کلان‏شهر مشهد، به دلیل وجود بارگاه مقدس امام رضا (ع) و دارا بودن جاذبه‏های متنوع دیگر،‌ پتانسیل و ظرفیت قابل‌توجهی در جذب گردشگران دارد. ...  بیشتر