1. شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر در واکنش گردشگران نسبت به محیط‌زیست از طریق فرایند تطبیقی- مقایسه‌ای

سلمان عیوضی نژاد؛ محسن اکبری

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 9-44

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.60617.2539

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار گردشگران در راستای فعالیت‌های حمایت از محیط‌زیست است. روش پژوهش مبتنی بر فراترکیب بوده بدین‌صورت که پس از جست‌وجو کلیدواژه-های مشخص در دو پایگاه داده گوگل اسکالر و وب اف ساینس تعداد 198 مقاله استخراج شد که نهایتاً 40 مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. مقالات گزینش‌شده در دودسته تقسیم‌بندی ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
2. واکاوی برندسازی و مدیریت برند گردشگری ایران در اسناد پایه و فرادستی ج. ا. ایران

مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمود زاده محمودزاده؛ نسیم محمدیان محمودجیق

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 45-82

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.63380.2617

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد رواج استفاده‌ی برخی از مقصدهای گردشگری از برندها برای توصیف خود هستیم؛به‌طوری‌که،برندسازی ملی گردشگری/مقصد به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توجه مطالعات بازاریابی گردشگری تبدیل شده است.ازسوی دیگر، توسعه‌ی گردشگری بیش از عوامل زمینه‌ای،در گرو سیاست‌گذاری است که به نوعی بر عزم دولت‌ها برای توسعه‌ی آن دلالت ...  بیشتر

3. تحلیل تاثیر ظرفیت سازمانی در رقابت پذیری مقصد گردشگری آبگرم، مورد مطالعه: شهر سرعین

مجتبی جاودان؛ سیمین تولایی؛ فاطمه مهربان

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 83-129

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.63304.2603

چکیده
  رشد فزاینده صنعت گردشگری، ذینفعان گردشگری را در مسیر تفکر و اقدام راهبردی مقتضی برای ارتقای توانایی رقابت پذیری مقصد، قرار داده است؛ لذا، هدف پژوهش، تحلیل تاثیر توسعه ظرفیت سازمانی در رقابت پذیری مقصد گردشگری سرعین است؛ روش پژوهش تحلیلی است و داده های اولیه مبتنی بر ابزار پرسشنامه ازجمعیت نمونه بالغ بر 200 نفر به شیوه تصادفی هدفمند ...  بیشتر

4. مدل سازی رویکردهای مدیریت تجربه محور در صنعت گردشگری

صغری تقی پور؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده؛ حکیمه نیکی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 131-171

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.63816.2624

چکیده
  این مطالعه به طور کلی با هدف کشف فرایند ارزش آفرینی در صنعت گردشگری به مدلسازی رویکردهای مدیریت تجربه میپردازد. در مرحله اول با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد تجربه گردشگر شناسایی و در مرحله دوم از روش کمی پرسشنامه ای تهیه و در بین 440 نفر از گردشگرانی که در 5 سال گذشته به یکی از کشورهای مالزی، امارات، آذربایجان و ترکیه سفر کرده بودند ...  بیشتر

5. تأثیر نوستالژی فیلم بر بازدید از جاذبه‌های مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: فیلم در دنیای تو ساعت چند است)

سیدمجتبی موسوی نقابی؛ سیدعلی حسینی؛ نیما مشیری لنگرودی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 173-209

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.61203.2547

چکیده
  فیلم با ایجاد احساس نوستالژی در بیننده می‌تواند در انتخاب مقصد گردشگری تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، با بررسی موردی فیلم »در دنیای تو ساعت چند است؟»، تأثیر نوستالژی فیلم بر بازاریابی گردشگری بررسی شده است. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه آنلاین جمع‌آوری شده و فرضیه‌های پژوهش با روش مدلسازی معادلات ساختاری کمترین ...  بیشتر

6. اثر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی زیست محیطی و رفتارهای حامی محیط زیست کارکنان هتل

یاور بابائی؛ مریم فانی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 211-249

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.50812.2286

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی زیست محبطی و رفتارهای حامی محیط زیست در صنعت هتلداری می باشد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است که جامعه آماری آن، مدیران و کارکنان هتل‌های 4 و 5 ستاره یزد و کرمان بوده و نمونه گیری به روش نمونه گیری خوشه ای است و تعداد 203 نفر از کارکنان ...  بیشتر

7. تدوین الگوی مطلوب خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی در بستر گردشگری سبز

جواد معدنی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 251-278

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.63777.2621

چکیده
  گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع صنعت انعطاف‌پذیر و پویا است که ابعاد و انواع مختلفی دارد. گردشگری سبز یکی از مهمترین انواع آن است که امروزه بسیاری از کشورها توجه ویژه‌ای به آن دارند. یکی از ابعادی که می‌تواند در راستای گردشگری سبز مثمرثمر باشد، حوزه خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی است. این حوزه علمی و اجرایی که در راستای اقدامات و فعالیت‌های ...  بیشتر

8. اثرات همه گیری کرونا بر اشتغال نیروی کار در صنایع مرتبط با گردشگری ایران

ارشک مسائلی؛ ناصر رضایی؛ خه بات درفشی؛ مهدی باسخا

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 279-308

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.59352.2512

چکیده
  بسیاری از صنایع، با به رسمیت شناختن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا در مارس 2020 به‌عنوان یک بیماری همه‌گیر توسط سازمان بهداشت جهانی، دچار زیان شدند؛ ورودی گردشگر خارجی به کشور ایران در شش ماهه ابتدای سال 1399 قریب به 96 درصد کاهش داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398 و جدول داده- ستانده به روز شده داده‌های سال ...  بیشتر

9. برآورد ارزش اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش هزینه سفر (مطالعه موردی: باغ نمیر استان یزد)

غلامحسین مرادی؛ الهام اپرا جونقانی؛ افسانه سلطانی بابوکانی؛ فرناز دهقان بنادکوکی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 309-339

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.61638.2563

چکیده
  از آنجایی که پژوهش در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی جاذبه‌های گردشگری می‌تواند گامی بسیار موثر در پیش‌بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی باغ نمیر استان یزد با استفاده از روش هزینه سفر فردی انجام شده است. در این پژوهش تابع تولید هزینه سفر بر اساس فرم نیمه لگاریتمی و با استفاده از ...  بیشتر

10. بررسی تاثیر ارزشهای چندگانه مصرف غذاهای محلی ایران بر قصد گردشگران به بازدید مجدد و توصیه به دیگران

محمدمهدی پورسعید؛ فاطمه طاهری آزاد؛ مرضیه جهانشاهی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 341-380

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.60269.2534

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های مصرف چندگانه گردشگران (ارزش کاربردی، احساسی، اجتماعی و معرفتی) بر نگرش نسبت به غذا های محلی و تصویر مقصد گردشگری غذا به عنوان عوامل موثر بر بروز پاسخ های رفتاری از جانب گردشگران در آینده (قصد توصیه غذا های محلی به دیگران و قصد بازدید مجدد از یک مقصد برای گردشگری غذا) در چارچوب محرک-ارگانیسم-پاسخ است. ...  بیشتر

11. واکاوی چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری غذای بومی (سنتی) در صنعت رستوران‌داری

رسول عباسی؛ عاطفه اکبری کجانی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 381-419

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2022.65385.2659

چکیده
  هدف این مقاله، شناسایی چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری غذای بومی در صنعت رستوران‌داری ایران است. در این پژوهش بنا بر نیاز به استفاده از تجربه‌های زیسته افراد درگیر در موضوع پژوهش، از روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری معیار محور و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع ...  بیشتر

12. ارزیابی موفقیت کارافزارهای گردشگری از طریق بررسی معیارهای عملکردی با استفاده از روش تحلیل واریانس فازی

مرتضی همتی آسیابرکی؛ سلمان نظری شیرکوهی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، صفحه 421-461

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.43120.2304

چکیده
  وجود فضای به‌شدت رقابتی در حوزه کارافزارهای گردشگری، آگاهی نسبت به این نکته را حائز اهمیت نموده است که سرمایه گذاری در چه بخش هایی توسط شرکت های ارائه دهنده این دست خدمات، می‌تواند آن ها را از دیگر رقبا متمایز سازد؟ در این بررسی نخست معیارهای عملکردی (موفقیت) کارافزارهای گردشگری از طریق مرور ادبیات و نظر متخصصان دارای هوش رقابتی ...  بیشتر