نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

3 استادیار، گروه گردشگری و میراثٍ طبیعی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

4 استادیار، گروه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از صنایع، با به رسمیت شناختن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا در مارس 2020 به‌عنوان یک بیماری همه‌گیر توسط سازمان بهداشت جهانی، دچار زیان شدند؛ ورودی گردشگر خارجی به کشور ایران در شش ماهه ابتدای سال 1399 قریب به 96 درصد کاهش داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398 و جدول داده- ستانده به روز شده داده‌های سال 1390، به بررسی اثر کرونا در حوزه اشتغال بخش گردشگری ایران پرداخته است؛ نتایج نشان می دهد که در درازمدت 88/1 درصد به نرخ بیکاری اضافه می شود و از 4 میلیون و 575 هزار نفر شاغل در بخش‌های مرتبط با گردشگری، قریب به 456 هزار نفر اشتغال خود را از دست می دهند. خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات جاده‌ای مسافر، خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل بالاترین رتبه از دست رفته اشتغال را در بین بخش های گردشگری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Corona Epidemic on Labor Employment in Iran's Tourism-Related Industries

نویسندگان [English]

  • Arashk Masaeli 1
  • Naser rezaei 2
  • Khabat Derafshi 3
  • Mehdi Basakha 4

1 استادیار، گروه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

2 Assistant Professor of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran

3 Assistant Professor, Department of Tourism and Natural Heritage, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Social Welfare, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Many industries with predetermined plans have been completely suffered losses from the Covid-19 pandemic since March 2020, when the World Health Organization recognized it. The inbound tourists to Iran in the first six months of 1399 has decreased by almost 96%, affecting Gross Domestic Product, employment, imports, and income distribution. The purpose of present study is to investigate the effects of the Covid-19 pandemic on the employment of Iran's tourism sector using the labor force statistics of the year 1398 and the updated input-output table of the year 1390. The results extracted from the calculation of the direct, indirect, and induced effects show that 456,000 out of 4,575,000 people working in the 13 sectors related to the tourism industry have lost their jobs. Wholesale and retail services, road passenger services, and transportation support services have the highest ranks of employment lost among the 13 tourism-related sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19 pandemy
  • Employment
  • Input-Output Table
  • Iran
  • Tourism