نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد

2 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

فیلم با ایجاد احساس نوستالژی در بیننده می‌تواند در انتخاب مقصد گردشگری تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، با بررسی موردی فیلم »در دنیای تو ساعت چند است؟»، تأثیر نوستالژی فیلم بر بازاریابی گردشگری بررسی شده است. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه آنلاین جمع‌آوری شده و فرضیه‌های پژوهش با روش مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی آزمون شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که پاسخ‌دهندگانی که نسبت به لوکیشن فیلم‌برداری، موسیقی، داستان و بازیگران فیلم احساس نوستالژی دارند، از انگیزه قوی برای سفر و بازدید از مقصد برخوردار هستند. نوستالژی فیلم علاوه بر انگیزه سفر، بر ایجاد و حفظ جاذبه گردشگری، گردشگری موسیقی و دنبال کردن بازیگران تأثیر مثبتی دارد، که این متغیرها، به غیر از متغیر گردشگری موسیقی، بر انگیزه سفر دارای تأثیر مثبت هستند. متصدیان صنعت گردشگری می‌توانند از یافته‌های پژوهش حاضر در تدوین و اجرای راهبردهای استفاده از ظرفیت نوستالژی فیلم در بازاریابی گردشگری استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Film Nostalgia on Visiting Tourist Attractions (Case Study: “What's The Time in Your World?” Film)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Moussavi Neghabi 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Nima Moshiri Langroudi 3

1 Assistant professor of Marketing Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Gonabad

2 Department of Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University,

3 M.Sc. Student in Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Since a large part of the leisure time is devoted to watching movies, this capacity can be used in tourism marketing. In the present study, with a case study of the film "What's the Time in Your World?", The effect of film nostalgia on tourism marketing has been investigated. Required data were collected using an online questionnaire and research hypotheses were tested by SEM-PLS. Findings indicate that respondents who feel nostalgic for the location of the film, music, story and actors have a strong motivation to travel and visit the destination. In addition, film nostalgia has a positive effect on creating and maintaining tourist attractions, music tourism and following actors, which, apart from music tourism, have a positive effect on travel motivation. Tourism industry operators can use the findings of the present study to develop and implement strategies to use the nostalgic capacity of film in tourism marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Film nostalgia
  • Tourism
  • Marketing
  • Travel Motivation