نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استاد ، بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار ، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نقش روزافزون تکنولوژی در توسعه رقابت و نیز رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر توجه بسیاری به ارزیابی توانمندی فناورانه در کشورهای پیشرفته شده است. از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در جهت کسب مزیت رقابتی، آگاهی و شناخت سطح قابلیت فناورانه بنگاه و استفاده مناسب از آن‌ها است. صنعت هتلداری نیز به‌عنوان یک صنعت تکنولوژی محور، یکی از صنایع مهم و استراتژیک در دنیای امروز به‌حساب می‌آید. هدف از پژوهش حاضر اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی توانمندی فناورانه در جهت ارزیابی توانمندی فناورانه و تدوین استراتژی در هتل­های زنجیره‌ای پارسیان تهران است. نتایج حاصل از این اولویت‌بندی، کمک شایانی در جهت تدوین سیاست‌های آینده این هتل است. در این پژوهش، پس از مرور ادبیات موضوع، 32 شاخص که ویژگی‌های دقیق شاخص‌های عملکرد را داشته باشند، شناسایی شدند. پس از طراحی پرسشنامه بر اساس 32 شاخص یادشده و تأیید روایی آن توسط خبرگان، تعداد 80 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ و همچنین اطمینان از مناسب بودن داده‎ها برای انجام تحلیل عاملی به‌وسیله شاخص کی‎ام‎او و آزمون بارتلت، به تحلیل عاملی اکتشافی داده‎های به‌دست‌آمده پرداخته شد و 31 شاخص موردمطالعه در قالب 8 عامل دسته‌بندی‌شده و بر اساس بار عاملی‎شان اولویت‎بندی شدند.بر اساس نتایج تحقیق، عامل اول که توانمندی نگهداری و حمایتی است، بالاترین اولویت را کسب کرده است و از میان شاخص‌های این عامل، اعلام قیمت یا مزایده و مذاکره راجع به شرایط فروش کالا یا خدمت و همچنین توانمندی طرح‌ریزی، نظارت و هماهنگی فعالیت‌های بازاریابی و فروش، بالاترین بار عاملی را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Identification and Prioritization of Technological capability Assessment Indicators in Hotel Industry Case study: Parsian Chain Hotels Case study: Parsian Chain Hotels in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Masoud Majidifar 1
  • Shamsosadat Zahedi 2
  • Azizolah Jafari 3
  • Seyed Saeid Hashemi 3

1 Ph.D. Student in Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran

2 Professor at the Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Due to the crucial role of technology in competitiveness and economic growth, the technological capability assessment has been paid attention to by countries in recent years. Applying technology to gain competitive advantage, knowledge, and recognizing the firm's technological capability is one of the most important key factors in success.
Introduction
 Technological needs assessment is a tool to assess the capabilities required to implement technological priorities. The technology-oriented hospitality industry is one of the important and strategic industries in the world.
Materials and methods
This study aimed to prioritize technological capability assessment indicators to assess technological capabilities and develop a strategy for the Parsian Chain Hotels. The current research identifies and prioritizes appropriate technological capability assessment indicators according to the hospitality industry due to the importance of assessing technological capabilities and strategy formulation and their relation.
Discussion and results
 The results of this prioritization helped to develop future policies for this hotel. In this regard, according to the literature review, 32 indicators have been identified. According to the mentioned 32 indicators and validity confirmation by experts, 80 questionnaires have been collected after designing the questionnaire.
Conclusions
 After the confidence of questionnaire reliability by Cronbach's alpha test, exploratory factor analysis has been done, and 31 indicators in the shape of 8 factors have been classified and prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Technological Capabilities
  • Technology Assessment
  • hotel industry
  • Parsian Chain Hotels
شفقت، سبکتکین،1389 ، ارزیابی سطوح توانمندی فناورانه در صنایع فلزی با مدل نیاز فناورانه ( تحقیق موردی سازه های فلزی یاسان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی.
رستمی، ثریا ،1390، ارزیابی سطح توانمندی فناورانه در شبکه نمایندگی های مجاز ایساکو ، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی.
آذر، عادل، مؤمنی، منصور، 1380. آمار و کاربرد آن در مدیریت. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، تهران.
قاضی نوری، سیدسروش،1383، ارزیابی تکنولوژی؛ ابزار کمک به سیاست‌گذاری، انتشارات مرکز صنایع نوین، چاپ اول.
     عابدی، زهرا، 1389، بررسی تحولات صنعتی فناورانه کشور در سال های 1372-1327 و ارائه استراتژی های لازم         به منظور انتقال تکنولوژی مناسب، چاپ سوم، تهران، انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی.
     براون، ارنست، 1392، ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی، چاپ دوم، ترجمه علیرضا بوشهری و دیگران، تهران، انتشارات کرانه علم.
     نواز شریف، 1387، یکپارچه ساختن استراتژی های تجاری و فناورانه در کشور های در حال توسعه، چاپ چهارم، ترجمه کاملیا احتشامی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
     ارگاس، هنری، 1387، بررسی تطبیقی سیاست های کلان تکنولوژی و نظام های پژوهشی آموزشی در کشورهای عمده صنعتی، چاپ چهارم، ترجمه عقیل ملکی فر و دیگران، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
     مشیری، اسماعیل، 1395، انتقال تکنولوژی کشورهای در حال توسعه، چاپ سوم، تهران، پژوهشکده مطالعات تحقیقات تکنولوژی.
طباطباییان، سید حبیب الله، محمد پور مجید، نجفی اسدالله،1389، ارزیابی توانمندی تکنولوزی در سطح بنگاه، چاپ آروین.
خمسه، عباس و دیگران، 1389، مقاله ارزیابی سطوح توانمندی فناورانه در صنایع فلزی با مدل نیاز فناورانه ( تحقیق موردی سازه های فلزی یاسان، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی.
وبسایت رسمی هتل­های زنجیره ای پارسیان، 1398
سکاران، اوما، 1391. روشهای تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی،محمود شیرازی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران.
کلاین،پل،1390. راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه جلال صدرالسادات، اصغر مینایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها(سمت)، تهران.
       هومن، حیدرعلی، 1396. مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد لیزرل. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها(سمت)، تهران.
     خاکی، غلامرضا، 1392. روش تحقیق با رویکردی به پایان‎نامه‎نویسی. انتشارات بازتاب، چاپ ششم، تهران.
    حسنی اصفهانی، کامبیز، 1389 ، بررسی توانمندی تکنولوژی در ایجاد توان رقابتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  ریحانی، مریم، 1390، ارزیابی و تحلیل شکاف توانمندی های فناورانه در شرکت پدیده شیمی نیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
  بزرگی، حمید، 1387، ارزیابی توانمندی فناورانه در شرکت ایران خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی
   رفیعی، مهشید، 1392، ارزیابی سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند (تزئینات داخلی) و تعیین شکاف فناورانهی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
حق بین، اشکان، 1385، ارزیابی قابلیت های فناورانه شرکت های مشاور صنعت آب و برق، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی.
Hobday, M, (2012), Technology Needs Assessment (TNA) for developing countries, UNIDO, Vienna.
Khalil, Tarek, (2006), Management of technology the key to competitiveness and wealth creation.
APCTT, (1989),  Atlas technology: A framework for technology planning, APCTT Publications.
Unido, (2015). Innovative Technology Transfer Framework, LinkedTo Trade For Unido Action.
Panda, H. and Ramanathan, K.(1999). Technological capability assessment as an input for strategic planning: case studies at Electricitd de France and Electricity Generating Authority of Thailand
Ansari. M, Dehghan. M, Yousefi. R, (2015), Technological Deep Assessment of Automotive Parts Manufacturers, International Journal of Social and Human Sciences.
Chiesa,   Vittorio; (2001), “R&D Strategy and Organizations: Managing Technical change in Dynamic Contexts”; Imperical College Press, UK.
Bagheri. N, Mousavi, M, Nasiri, M, (2015), Wind energy status of Iran: Evaluating Iran’s technological capability in manufacturing wind turbines, Renewable and Sustainable Energy Reviews.
 Shafaghat, Saboktakin, (2010), Technological capability levels assessment in metal industry, Master’s thesis, Industrial management organization.
Rostami, Soraya, (2010), Technological capability level assessment in Isaco, The fifth conference on management of technology.
Azar, Adel, Momeni, Mansoor, (2001), Statistics and its application in management, SAMT Organization, Tehran.
Qazinoori, Seyed Soroush, (2004), Technology assessment, the first edition.
Abedi, Zahra, (2010), Technological industry change investigation and required strategies, the third edition, Tehran.
Brown, Ernest, (2013), Technology forecast and assessment, the second edition.
Navazsharif, (2008), the integration of technological and business strategies in developing countries, the fourth edition, Tehran.
Orgas, Henry, (2008), the technology policies investigation and education-research systems in industrial countries, Tehran.
Moshiri, Esmaeil, (2016), technology transfer in developing countries, the third editiom, Tehran.
Tabatabaeian, Seyed Habibollah, Mohammadpoor, Majid, (2009), technological capability assessment, Arvin Publication.
Khamseh, abbas, et al., (2009), Technological capability levels assessment in metal industry, the fourth international conference on management of technology.
Parsian Chain Hotels website, (2020).
Sekaran, Oma, (2012), Research methods in management, Tehran.
Kelain, Paul, (2011), Factor analysis guidelines, SAMT Organization, Tehran.
Hooman, Heydarali, ( 2016), Structural equations modeling, SAMT Organization, Tehran.
Khaki, Gholamreza, (2012), Research method, the sixth edition, Tehran.
Hasani Esfahani, Kambiz, (2010), Technology capability investigation in competitive power, Master’s thesis, Islamic Azad University.
Reyhani, Maryam, ( 2010), Technological capabilities gap assessment in Nili Padideh Company, Master’s thesis, Islamic Azad University.
Bozorgi, Hamid, (2007), Technological capability assessment in Irankhodro Company, Master’s thesis, Allameh Tabataba’I University.
Rafeii, Mahshid, (2012), Technology level assessment in Samand Automobile and technology gap determination, Master’s thesis, Allameh Tabataba’I University.
Haghbin, Ashkan, (2005), Technological capabilities assessment in electricity and water industry, Master’s thesis, Allameh Tabataba’I University.
 Hobday, M, (2012), Technology Needs Assessment (TNA) for developing countries, UNIDO, Vienna.
Khalil, Tarek, (2006), Management of technology the key to competitiveness and wealth creation.
APCTT, (1989),  Atlas technology: A framework for technology planning, APCTT Publications.
Unido, (2015). Innovative Technology Transfer Framework, LinkedTo Trade For Unido Action.
Panda, H. and Ramanathan, K.(1999). Technological capability assessment as an input for strategic planning: case studies at Electricitd de France and Electricity Generating Authority of Thailand
Ansari. M, Dehghan. M, Yousefi. R, (2015), Technological Deep Assessment of Automotive Parts Manufacturers, International Journal of Social and Human Sciences.
Chiesa,   Vittorio; (2001), “R&D Strategy and Organizations: Managing Technical change in Dynamic Contexts”; Imperical College Press, UK.
Bagheri. N, Mousavi, M, Nasiri, M, (2015), Wind energy status of Iran: Evaluating Iran’s technological capability in manufacturing wind turbines, Renewable and Sustainable Energy Reviews.