تعداد مقالات: 364
101. تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهرکرمان با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399

10.22054/tms.2020.33013.1953

اسماعیل علی اکبری؛ نفیسه مرصوصی؛ لیلا جلال آبادی


105. تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 39-72

زهره فنی؛ محمد علیزاده طولی؛ زینب زحمت کش


106. مدلی برای اندازه گیری کمی کیفیت خدمات

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 39-56

حمید ضرغام


108. برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 41-69

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ حسن معتمد


110. گردشگری ماجراجویانه

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 41-58

مجتبی قدیری معصوم؛ لیلا وثوقی


111. ارزیابی و مقایسه پتانسیل های اقلیمی چابهار و شیراز جهت توسعه فعالیت های گردشگری

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 41-56

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ معصومه مقبل


112. نگرشی نوین در ارزیابی ژئومورفوسایتها و ژئوسایتها در ایران

دوره 11، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 41-64

10.22054/tms.2016.5729

علی اکبر شایان یگانه؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


113. نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران

دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 41-82

10.22054/tms.2018.10791.1282

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه صباغ پور آذریان؛ سعید شفیعا


114. نگاشت شبکه تداعی‌های برند گردشگری منطقه آزاد کیش با استفاده از روش نقشه مفهومی برند

دوره 13، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 41-65

10.22054/tms.2018.9014

محمد صالح ترکستانی؛ کبری بخشی ‏زاده برج؛ پدرام جاهدی


115. بررسی نگرش ساکنان شهر بندرعباس نسبت به تاثیرات گردشگری

دوره 10، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 43-65

هدایت الله نیکخواه؛ مصطفی ظهیری نیا


116. مطالعات مکان یابی موزه منطقه ای در استان گلستان

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 43-71

مهدی قرخلو؛ نرگس احمدی فرد؛ ابراهیم جهانگیری


119. بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم و اخلاق سازمانی کلامی

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 47-92

میرعلی سیدنقوی؛ سید محمد میرتقیان رودسری


120. مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران

دوره 5، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 47-64

حسن اسدی؛ امین پور نقی؛ نوشین اصفهانی؛ حمید زیتونلی


122. نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 49-80

10.22054/tms.2013.3982

آیدین تاج زاده نمین؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ کامبیز نیکنام


124. برآورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزه ی ملی ایران

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 49-72

محمدرضا فرزین؛ محمد شریفی تهرانی


125. ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 49-68

مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ مجتبی هدایی آرانی