نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گردشگری پدیده ای جهانی ، چند بعدی و با اثراتی عمیق است که کشورهای جهان با بازگشایی مرزهای خود با آن رو به رو می شوند. به عقیده ی بسیاری از محققان، گردشگری دارای پتانسیل اثر گذاری بر روابط بین الملل و ابزاری برای ترویج صلح در جهان است. گردشگری ابزاری برای دیپلماسی عمومی و توسعه ی بین الملل و پاسخ قدرتمندی است برای چالش های جهانی و تروریسم. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد: گردشگری نه تنها از صلح بهره می برد بلکه خود نیرویی حیاتی برای گسترش صلح در بین ملت هاست. هدف اصلی این پژوهش، اولویت بندی اثرات توسعه گردشگری بر شاخص های صلح جهانی و مقایسه ی شدت این پژوهش اولویت بندی اثرات توسعه ی گردشگری بر شاخص های صلح جهانی و مقایسه ی شدت این اثرات در سطح جهانی است. برای پاسخ به پرسش های تحقیق، 44 نفر از جامعه ی خبرگان و مدیران بخش های گوناگون صنعت گردشگری شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب و از طریق مصاحبه و پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده به کمک روش های استنتاجی آمار تحلیل شدند. نتایج نشان دهنده ی اثرات متنوع گردشگری در جهان و افزون بر این، پتانسیل اثر گذاری با شدت زیاد گردشگری بر شاخص های صلح جهانی ارزیابی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impacts of tourism development on Global Peace Index

نویسندگان [English]

  • hamid zargham borujani 1
  • afrooz khosrovani dehkordi 2

چکیده [English]

Tourism is a global multidimensional phenomenon with profound impacts, which countries face when opening their borders. According to many researchers, tourism has the potential to affect international relations and is a means to promote peace in the world. It is a medium for public diplomacy and international outreach, and a powerful response to the challenges of globalism and terrorism. Previous studies suggest that tourism is not only a beneficiary of peace but also a vital force for promoting peace among nations. The main purpose of this study is prioritization of tourism development impacts on global peace index, and comparison of the impact intensity at the global level with the internal level. To answer the research questions, 44 individuals were interviewed using questionnaires. These groups of individuals were selected from among experts and managers of various sectors of tourism industry in Tehran. Data collected were analyzed using statistical methods of inference. Results depict global impacts of tourism, and its high potential of impacting the global peace index (3/3). Moreover the prioritization of tourism influences on global peace index, places the two indicators of respect for human rights and relations with neighbouring countries at the top.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • Global Peace Index
  • International Relations