دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی بر ابزارهای خط مشی گذاری ملی گردشگری

حسن دانایی فرد؛ سید داریوش جاوید؛ علی اصغر فانی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 1-24

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی ابزارهای خط مشی گذاری برای اجرای خط مشی ملی گردشگری در ایران است. این پژوهش با درک نقش و اهمیت گردشگری در تولید ناخالص ملی در پی یافتن پاسخ مناسب به این سوال است که با چه ابزارهایی می توان خط مشی گردشگری را اجرا کرد. به این منظور برای یافتن این پاسخ از رویکرد پژوهشی ترکیبی با رویکرد اکتشافی در گردآوری داده ها ...  بیشتر

اثرات توسعه ی گردشگری بر شاخص های صلح جهانی

حمید ضرغام بروجنی؛ افروز خسروانی دهکردی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 25-47

چکیده
  گردشگری پدیده ای جهانی ، چند بعدی و با اثراتی عمیق است که کشورهای جهان با بازگشایی مرزهای خود با آن رو به رو می شوند. به عقیده ی بسیاری از محققان، گردشگری دارای پتانسیل اثر گذاری بر روابط بین الملل و ابزاری برای ترویج صلح در جهان است. گردشگری ابزاری برای دیپلماسی عمومی و توسعه ی بین الملل و پاسخ قدرتمندی است برای چالش های جهانی و تروریسم. ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر

مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ مجتبی هدایی آرانی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 49-68

چکیده
  چشم اندازهای ویژه ی ژئومورفوسایت ها با ترکیب مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی، توان های بالقوه ای را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کنند. در مقاله ی حاضر با بهره گیری از روش Pereira و بررسی های میدانی، قابلیت ژئومورفوسایت های پارک ملی کویر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش با استناد به روش های پیمایشی، از مجموع دو عیار علمی ...  بیشتر

تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب توسعه گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان لرستان)

مهدی کاظمی؛ محمودرضا اسماعیلی؛ الله یار بیگی فیروزی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 69-89

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری پایدار استان لرستان و تدوین و اولویت بندی استراتژی های مناسب انجام گرفت. در این راستا، ابتدا نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده شناسایی، و سپس بر اساس روش ANP اولویت بندی گردیدند. در مرحله دوم با استفاده از مدل PIP مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار استان ...  بیشتر

تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط گردشگران در بازار تاریخی تبریز

مهدی کروبی؛ سهند بنی کمالی؛ هدی منادی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 91-116

چکیده
  خرید یکی از مهمترین فعالیت های گردشگران است. هدف این پژوهش، توصیف و پیش بینی رفتار انتخاب مسیر خرید گردشگران در بازار تاریخی تبریز است. به منظور بررسی تفاوت ها در رفتار انتخاب مسیر توسط انواع مختلف گردشگران، یک مدل از رفتار خرید گردشگران تهیه شد. نتایج نشان داد که عرضه و دسترسی به مغازه ها، ویژگی های فیزیکی و مسیرهایی که قبلا انتخاب ...  بیشتر

آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)

رحیم حیدری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجید فشاری

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 117-137

چکیده
  اهمیت آثار اقتصادی صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که ترنر آن را به مثابه امید بخش ترین، پیچیده ترین و جایگزین ترین صنعتی می داند که این کشورها در برابر خود دارند دوکت نیز آن را به مثابه گذرنامه توسعه این جوامع دانسته است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تقاضای آن همواره در دهه های اخیر از لحاظ نظری و تجربی مورد ...  بیشتر

توسعه اقتصادی صنعت گردشگری در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منطقه سند چشم انداز

محمد علی فیض پور؛ مهدی امامی مبیدی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، صفحه 139-177

چکیده
  اگر چه در دنیای کنونی صنعت گردشگری اصلی ترین و پاک ترین صنعت از حیث ایجاد درامد تلقی می شود اما واقعیات موجود نشان دهنده ی آن است که کشورهای جهان نتوانسته اند متناسب با جاذبه های گردشگری خویش درآمد کسب کنند. به عبارتی بین توزیع جاذبه های گردشگری در کشورهای جهان و میزان درآمد آن همبستگی معنی داری مشاهده نمی شود. در این میان و برای مثال ...  بیشتر