نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خرید یکی از مهمترین فعالیت های گردشگران است. هدف این پژوهش، توصیف و پیش بینی رفتار انتخاب مسیر خرید گردشگران در بازار تاریخی تبریز است. به منظور بررسی تفاوت ها در رفتار انتخاب مسیر توسط انواع مختلف گردشگران، یک مدل از رفتار خرید گردشگران تهیه شد. نتایج نشان داد که عرضه و دسترسی به مغازه ها، ویژگی های فیزیکی و مسیرهایی که قبلا انتخاب شده اند، از عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتار انتخاب مسیر هستند. علاوه بر این، انگیزه های خرید، آشنایی با منطقه و داشتن برنامه سفر، بر رفتار انتخاب مسیر گردشگران تاثیر می گذارد. توسط این مدل می توان اثرات ویژگی های محیطی را بر رفتار انتخاب مسیر بررسی کرد و سناریوهای مختلفی برای برنامه های آینده از قبیل تغییر در جنبه های فیزیکی پیوندها در بازار یا تغییر در عرضه مغازه ها ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourists’ route choice behavior analysis in Tabriz historical bazaar

نویسندگان [English]

  • mehdi karubi 1
  • sahand bani kamali 2
  • hoda monadi 2

چکیده [English]

Shopping is one of the most important activities for tourists. The purpose of this study is to describe and predict tourist shopping route choice behavior in Tabriz historical bazaar. A model of tourist shopping behavior is estimated to investigate differences in route choice behavior of various types of tourist shoppers. The results indicate that shopping supply and accessibility, some physical characteristics, and the history of the route followed are important factors influencing route choice behavior. Furthermore, it can be concluded that shopping motivations, familiarity with the area and planning of the route, affect tourist route choice behavior. The model allows investigating the effects of environmental characteristics on route choice behavior and assessing various future planning scenarios, such as changes in physical aspects of links in the downtown area, or changes in supply of shops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Route choice behavior
  • shopping motivations
  • multinomial logit model
  • Tabriz historical bazaar