دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تاثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتل داری

زهره دهدشتی شاهرخ؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ آزین هرندی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، صفحه 1-32

چکیده
  برندینگ یکی از عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند در صنعت هتل داری جهانی است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر رضایت مصرف کننده بر رابطه بین ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده و وفاداری به برند است. متغیرهای مستقل مدل مفهومی این پژوهش شامل: کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان، تناسب با خودپنداره ایده آل، هویت برند، تناسب با سبک زندگی، آگاهی از برند، ...  بیشتر

پیکربندی راهبردهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران ، مورد مطالعه: هتل ها و هتل آپارتمان های شهرستان مشهد

علیرضا پویا؛ حامد مختاری

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، صفحه 33-90

چکیده
  حوزه راهبرد عملیاتی در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. اما هنوز کمبود تحقیقات، به ویژه تحقیقات تاکسنومیک در حوزه راهبردهای عملیات خدماتی احساس می شود. با توجه به اینکه صنعت گردشگری و به ویژه هتلداری نقش عمده ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و از طرف دیگر با توجه به ویژگی های گردشگری منحصر به فرد شهرستان مشهد در ایران ...  بیشتر

جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، صفحه 61-86

چکیده
  با وجود قابلیت های بالایی که کشور ایران در زمینه گردشگری دارد متاسفانه جایگاه متناسب با قابلیت های خود در نظام سلسله مراتبی مقاصد گردشگری را ندارد. در پاسخ به دلیل این ناکامی فرضیه های مختلفی مطرح شده و بر همان اساس نیز راهبردها و راهکارهای گوناگونی برای خروج از این مشکل پیشنهاد شده است. راهبردهای یاد شده را می توان در یکی از حوزه های ...  بیشتر

بررسی اثرات گردشگری بر دارایی ها و فعالیت های معیشتی مردم در چارچوب معیشت پایدار گردشگری، مطالعه موردی روستای زیارت

محمود جمعه پور؛ نرگس کیومرث

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، صفحه 73-92

چکیده
  در سال های اخیر اهمیت صنعت گردشگری به عنوان راهکاری برای کاهش فقر روستایی به خصوص در کشورهای در حال توسعه مورد توجه سیاست گذاران واقع شده است. با وجود این جایگاه گردشگری برای کاهش فقر توسط توسعه گران روستایی به خاطر داشتن نگاه بخشی و تمرکز بیش از اندازه بر صنعت گردشگری و ریشه نداشتن در تئوری های توسعه و توسعه روستایی توسط محققان و دست ...  بیشتر

بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر

علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، صفحه 93-110

چکیده
  برنامه های مربوط به اوقات فراغت و گردشگری پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می شوند. برخی صاحبنظران عقیده دارند که گردشگری به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت گردشگری، تدوین راهکارهای مناسب اعتماد پذیری گردشگران به مناطق مورد بازدید و در نتیجه جذب گردشگر از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس هدف تحقیق ...  بیشتر

محاسبه ضرایب اشتغال زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده – ستانده

سعید عیسی زاده؛ سوده قدسی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، صفحه 151-172

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن ضرایب اشتغال در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری جهت انجام مقایسه ای از نظر اولویت و اهمیت در بین این بخش ها می باشد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده –ستانده سال 1380 اشتغال مستقیم، غیر مستقیم و القایی بخش های مرتبط با بخش گردشگری و همچنین ضرایب نوع اول و دوم اشتغال در این بخش ها محاسبه شده است. ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر در شکل گیری رابطه متضاد میان بخش کشاورزی و گردشگری،( نمونه مورد مطالعه: چالوس، نوشهر)

مصطفی قدمی؛ صادق صالحی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، صفحه 173-203

چکیده
  رابطه بخش گردشگری و کشاورزی از موضوعات چالشی در مباحث توسعه گردشگری است. از آنجا که حوزه های مقصد گردشگری عموما با تغییرات سریع رو به رو هستند متعادل سازی رابطه بخش گردشگری و کشاورزی از وضعیتی رقابتی و متضاد به وضعیتی متعامل و سازگار از چالش های برنامه ریزی و مدیریت فضاست. مناطق ساحلی دریای خزر از یک سو منطقه ای کشاورزی و از سوی دیگر ...  بیشتر