محاسبه ضرایب اشتغال زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده – ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن ضرایب اشتغال در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری جهت انجام مقایسه ای از نظر اولویت و اهمیت در بین این بخش ها می باشد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده –ستانده سال 1380 اشتغال مستقیم، غیر مستقیم و القایی بخش های مرتبط با بخش گردشگری و همچنین ضرایب نوع اول و دوم اشتغال در این بخش ها محاسبه شده است. طبق نتایج به دست آمده بخش عمده فروشی و خرده فروشی با ضریب نرمال 0،002 و با ضریب نسبی 15،15 رتبه نخست را در ایجاد اشتغال کل در اقتصاد کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the employment multipliers of tourism in Iran’s economy: through input–output model

نویسندگان [English]

  • saeed isa zaddeh 1
  • soudeh ghodsi 2
چکیده [English]

This study aims to estimate the employment multipliers of the various sectors related to tourism industry. In this regard,the amount of direct, indirect, and induced jobs associated with tourism sectors were measured. Also, using the input-output table of 1380 of Iran’s economy,the first and second employment multipliers were calculated.Results revealed that "wholesale and retail sales sector" with a normal multiplier of 0.002 and multiplier ratio of 15.15 obtains the first rank in creating jobs in Iran’s economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • economic impact
  • input – output
  • employment multipliers