دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
نقش تمدن اسلامی در توسعه گردشگری مقصدهای مذهبی(مورد مطالعه شهری مقدس قم)

سید صدرالدین شریعتی؛ اکبر پور فرج؛ محمد حیدری

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، صفحه 1-23

چکیده
  بازدید از منابع فرهنگی و تاریخی یکی از بزرگترین ، فراگیرترین و رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری عصر حاضر است. در این میان تمدن اسلامی نیز با توجه به میراث عظیمی که به طور ملموس و ناملموس از خود به جا گذاشته پتانسیل بالایی را برای توسعه ی گردشگری میراث دینی داراست. این شکل از توسعه در مقاصد مذهبی ایران از جمله شهر مقدس قم که قسمت عظیمی ...  بیشتر

شبکه های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران

نادر مظلومی؛ سید حسن جلالی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، صفحه 25-48

چکیده
  سیاستگذاری گردشگری به مهمترین ابزار برای توسعه پایدار صنعت گردشگری تبدیل شده است. با توجه بدین مسئله ، پژوهش در حیطه ی سیاستگذاری گردشگری یکی از اولویت های اساسی برای محققان است. پژوهش حاضر با توجه به سیاست های گردشگری کشور در قالب سند توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای در این عرصه و نیاز به شناخت عوامل موثر بر موفقیت و ...  بیشتر

برآورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزه ی ملی ایران

محمدرضا فرزین؛ محمد شریفی تهرانی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، صفحه 49-72

چکیده
  در مقاله ی حاضر راهبرد قیمت گذاری دو نرخی برای موزه های با تاکید بر تاثیر احتمالی حداکثر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان موزه ملی ایران مورد تحقیق قرار گرفته است که هدف اصلی آن برآورد نرخ عادلانه ی بلیط ورودی این موزه برای هر یک از دو گروه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شد که نتایج حاصله نشان ...  بیشتر

رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران

حبیب ابراهیم پور؛ محمد حسن زاده؛ ولی نعمتی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، صفحه 73-92

چکیده
  رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است داوطلبانه که از روی میل و اشتیاق و بدون هیچگونه انگیزه ی بیرونی انجام می گیرد. این رفتار فراتر از وظیفه تعریف شده و به منظور کمک به سازمان یا مشتری و ارباب رجوع انجام می پذیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی نیست. وجود افراد و کارکنانی با این ویژگی افزون بر تاثیر در تحقق اثر بخش اهداف سازمانی مزیتی ...  بیشتر

ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد

فرشته منصوری موید؛ سمیرا سلیمانی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، صفحه 93-110

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه تصویر ذهنی گردشگرانی است که از ابزارهای مختلف بازاریابی به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده می کنند. در این پژوهش ایران به عنوان مقصد مورد مطالعه و گردشگران خارجی که به نوعی تمایل خود را برای سفر به ایران اعلام کرده اند و به دنبال اطلاعات برای انتخاب مقصد سفر خود هستند به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند. برای ...  بیشتر

برآورد تمایل به پرداخت گردشگران سلامت آب گرم های سرعین

سید کمال صادقی؛ خلیل جهانگیری

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، صفحه 111-133

چکیده
  امروزه گردشگری آب های معدنی یک کسب و کار بزرگ در حیطه صنعت گردشگری به شمار می رود. با توجه به ماهیت درمانی آب های معدنی و روند فزاینده ای گردشگران سلامت، مناطق برخوردار از آب های معدنی مستعد جذب گردشگران سلامت نه تنها از شهرهای مختلف ایران بلکه از سراسر دنیا است. وجود جاذبه های طبیعی از جمله چشمه های آب گرم معدنی ایجاد مجتمع های آب درمانی ...  بیشتر

عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

علی عطافر؛ جواد خزایی پول؛ مهدی پور مصطفی خشکرودی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، صفحه 133-156

چکیده
  توسعه ی فناوری اطلاعات بر حوزه های مختلف کسب و کار و زندگی جاری بشر امروزی اثر داشته است و زمینه تحول، تسریع امور را با ایجاد بسترهای یکپارچه فراهم آورده است. در این میان صنعت گردشگری به مثابه یکی از کسب و کارهای سودآور و مهم دنیا در سال های اخیر تجربه ها و تحولات جدیدی را مشاهده کرده است و با تغییراتی چشم گیر سعی کرده است تا گام های بزرگی ...  بیشتر