نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بازدید از منابع فرهنگی و تاریخی یکی از بزرگترین ، فراگیرترین و رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری عصر حاضر است. در این میان تمدن اسلامی نیز با توجه به میراث عظیمی که به طور ملموس و ناملموس از خود به جا گذاشته پتانسیل بالایی را برای توسعه ی گردشگری میراث دینی داراست. این شکل از توسعه در مقاصد مذهبی ایران از جمله شهر مقدس قم که قسمت عظیمی از این میراث اسلامی را در خود جای داده اند بسیار قابل اهمیت است. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا با شناسایی موفه های اثر گذار تمدن اسلامی بر توسعه ی گردشگری مقصد مذهبی قم، نقش تمدن اسلامی در توسعه ی این نوع مقاصد بررسی شود. پژوهش به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین کارشناسان گردشگری استان قم انجام گرفته است. نتایج یافته ها، حاکی از آن است که تمامی مولفه های پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته اند و مولفه های اثر گذار تمدن اسلامی بر توسعه ی گردشگری شهر مقدس قم به ترتیب اولویت عبارتند از: اماکن زیارتی، شخصیت و فضای معنوی، آداب و رسوم اسلامی، تاریخی بودن شهر اسلامی قم، موزه های اسلامی، محوطه های طبیعی مقدس، بناهای تاریخی دوره ی اسلامی، سنت های آشپزی اسلامی، هنرها و صنایع دستی دوره ی اسلامی، و ورزشهای سنتی اسلامی. لذا با توجه به قرار گرفتن میراث ناملموس تمدن اسلامی در کنار میراث ملموس آن به عنوان مولفه های موثر بر توسعه ی گردشگری مقصد مذهبی قم پیشنهاد شد میراث ناملموس اسلامی نیز در کنار سایر شاه کارهای ملموس اسلامی تبلیغ و توسعه داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Islamic Civilization in Development of Tourism in Religious Destinations (Case of Qom)

نویسندگان [English]

  • seyed sadrodin shariati 1
  • akbar pour faraj 2
  • mohammad heydari 2

چکیده [English]

Visiting cultural and historical destinations is one of the largest, most pervasive, and fastest growing trends in tourism industry. It is well known that both tangible and intangible legacies of Islamic civilization have created a great potential to develop religious heritage tourism in religious destinations of Iran. The holy city of Qom, which embodies a large range of Islamic heritage, is one of such destinations able to foster tourism. This study reviews the role of Islamic civilization in tourism development and identifies factors affecting it in Qom. The research is of survey type and questionnaires were distributed among the tourism experts of Qom. Results approved all the predefined indexes. Factors of Islamic civilization that affect tourism development in Qom, are the following respectively: pilgrimage places, spiritual ambiance, Islamic traditions, being historical , Islamic museums, sacred natural sites, Islamic monuments, Islamic culinary traditions, Islamic arts and crafts, Islamic performing arts, Islamic music, Islamic medicine, Islamic literature and poets, and Islamic traditional sports. Since, both tangible and intangible legacies of Islamic civilization were proved to have influence on the development of religious tourism destination of Qom, the author suggested that Islamic intangible heritage should be promoted and developed alongside other Islamic tangible masterpieces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic civilization heritage
  • religious heritage tourism
  • religious destination