نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه گردشگری آب های معدنی یک کسب و کار بزرگ در حیطه صنعت گردشگری به شمار می رود. با توجه به ماهیت درمانی آب های معدنی و روند فزاینده ای گردشگران سلامت، مناطق برخوردار از آب های معدنی مستعد جذب گردشگران سلامت نه تنها از شهرهای مختلف ایران بلکه از سراسر دنیا است. وجود جاذبه های طبیعی از جمله چشمه های آب گرم معدنی ایجاد مجتمع های آب درمانی سبب شده تا سرعین به یک شهر با کارکرد صرفا توریستی در استان اردبیل تبدیل شود. با توجه به رقابت فزاینده ی جذب گردشگر بین مناطق مختلف دنیا، پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن بررسی نظرها و خواسته های گردشگران سرعین نسبت به پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه ی گردشگری در شهر سرعین کمک کند. در این راستا از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل 646 پرسشنامه از گردشگران آب گرم های سرعین به بررسی علل بازدید گردشگران از سرعین، وضعیت امکانات آب گرم ها از نظر گردشگران و نیز میانگین تمایل به پرداخت گردشگران برای هر بار استفاده از مهمترین آب گرم های این شهر با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق علت اصلی بازدید گردشگران از سرعین بهره مندی از خاصیت درمانی چشمه های آب گرم است. همچنین متوسط تمایل به پرداخت گردشگران برای هر بار استفاده از آب گرم های جامیش گولی، سبلان و بئش باجیلار به ترتیب 19700، 33400 و 29000 ریال محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating Health Tourists’ Willingness to Pay (Case of Sarein Springs’ Visitors)

نویسندگان [English]

  • seyed kamal sadeghi 1
  • khalil jahangiri 2

چکیده [English]

Sarein is one the touristic cities of Ardabil province, known for its hot springs and hydrotherapy spots. In light of this, investigating the tourists’ views and demands for this place can be useful in predicting needs, removing scarcities and developing tourism industry in this city. Taking advantage of the two-stage Heckman approach, this study estimates the tourists’ WTP for visiting Jamish Goli, Sabalan and Besh Bajilar – three of Sarein hot springs. Also it deals with assessing the causes of tourists’ visits to Sarein, and the state of the city’s amenities in the tourists’ eyes. Requested data sets were obtained through the questionnaires and interviews of 646 individuals who visited the mentioned hot springs. Results revealed that the mean WTP for each visit to Jamish Goli, Sabalan and Besh Bajilar equals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Tourism
  • Sarein
  • hydrotherapy
  • Willingness to Pay
  • two- Stage Heckman approach