نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توسعه ی فناوری اطلاعات بر حوزه های مختلف کسب و کار و زندگی جاری بشر امروزی اثر داشته است و زمینه تحول، تسریع امور را با ایجاد بسترهای یکپارچه فراهم آورده است. در این میان صنعت گردشگری به مثابه یکی از کسب و کارهای سودآور و مهم دنیا در سال های اخیر تجربه ها و تحولات جدیدی را مشاهده کرده است و با تغییراتی چشم گیر سعی کرده است تا گام های بزرگی برای تطبیق خود با فناوری نوین بردارد. هدف از این تحقیق را بسط مدل پذیرش تکنولوژی تشکیل می دهد و جامعه آماری آن مشتریان هتل های شهرستان نوشهر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 262 نفر از این مشتریان برای نمونه انتخاب شده اند. اعتبار مدل نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری، مورد تایید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق تایید شده است. نتایج تحلیل آماری این تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان می دهد که نگرش و سودمندی درک شده عوامل اصلی موثر بر قصد نسبت به رزرو اینترنتی هتل است و متغیرهای اضافه شده اعتماد، اعتبار و سازگاری از طریق نگرش بر نیت استفاده از رزرو اینترنتی هتل تاثیر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Affecting Factors on Adoption of Information Technology in Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • ali atafar 1
  • javad khazai pul 2
  • mehdi pur mostafa khoshk rudi 2

چکیده [English]

Development of information technology has influenced various domains of business and human life. Tourism industry as one of the world's most profitable industries has seen new experiences and gone through evolutions in recent years, taking giant steps to adapt to modern technologies. The purpose of this study is to investigate factors that affect adoption of online hotel booking. An extension of the technology acceptance model constitutes the conceptual framework of the research. Statistical population involves all Noshahr county’s hotel customers, out of which a sample of 226 individuals where randomly selected. The validity of the model has been proved by the structural equation modeling. Also, path analysis was used to analyze the relationship between the study variables. Results of the structural equation modeling indicate that attitude and perceived usefulness are the main factors affecting the intention towards online hotel booking. Also, the added variables of trust, credibility, and consistency influence the intention by way of attitude towards online hotel booking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Electronic Tourism
  • Trust
  • credibility
  • Consistency