نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه تصویر ذهنی گردشگرانی است که از ابزارهای مختلف بازاریابی به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده می کنند. در این پژوهش ایران به عنوان مقصد مورد مطالعه و گردشگران خارجی که به نوعی تمایل خود را برای سفر به ایران اعلام کرده اند و به دنبال اطلاعات برای انتخاب مقصد سفر خود هستند به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان داد اینترنت که از نظر گردشگران مهمترین ابزار برای کسب اطلاعات در مورد مقصد است بر تصویر عاطفی گردشگران تاثیر بسزایی دارد. به این ترتیب که تصویر عاطفی گردشگرانی که از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی خود استفاده می کنند و کسانیکه از اینترنت استفاده نمی کنند کاملا متفاوت است. در میان ابزارهای بازاریابی مختلف بعد از اینترنت تبلیغات دهان به دهان و کتابچه های راهنما و مجلات در رده دوم و سوم اهمیت قرار دارند. اما با اینکه اینترنت مهمترین ابزار بازاریابی شناخته شد کتابچه های راهنما و مجلات بیشترین تاثیر را بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران داشتند و بعد از آن، تبلیغات دهان به دهان، از نظر میزان تاثیر بر تصویر در رده دوم قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marketing Tools and Tourists` Destination Image

نویسندگان [English]

  • fereshte mansuri moayed 1
  • samira soleymani 2

چکیده [English]

Purpose of this study is to compare the destination image among tourists who take benefit of different marketing tools for their information gathering. Iran was chosen as the study destination and the potential foreign tourists who were willing to visit Iran and were somehow in search of information for choosing their travel destination, comprised the statistical population. The method employed for gathering data is survey. Findings reveal that internet, as the tourists’ most important tool for information collection, significantly affects the affective image of tourists, rendering a completely different affective image of destination among users and non-users of internet. Among various marketing tools, word of mouth, tourism magazines and brochures are the next most important marketing tools after internet. Despite the fact that internet is recognized as the most important marketing tool, guidebooks and brochures are identified to have the main impact on the destination image of Iran, after which comes word of mouth in the second place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Image
  • marketing tools
  • potential tourists
  • internet advertising