نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چشم اندازهای ویژه ی ژئومورفوسایت ها با ترکیب مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی، توان های بالقوه ای را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کنند. در مقاله ی حاضر با بهره گیری از روش Pereira و بررسی های میدانی، قابلیت ژئومورفوسایت های پارک ملی کویر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش با استناد به روش های پیمایشی، از مجموع دو عیار علمی و عیار مکمل، ارزش های ژئومورفولوژیکی هر چشم انداز از دیدگاه گردشگری شناسایی می شود و سپس ارزش مدیریتی آنها از مجموع عیار محافظت و عیار استفاده بدست می آید. از جمع این دو عیار اصلی امتیاز نهایی ارزش هر ژئومورفوسایت بدست می آید. اساسا ارزش گذاری هر ژئومورفوسایت نقش قابل توجهی در برنامه ریزی متناسب با پتانسیل های ژئومورفوتوریستی منطقه و نیز سرمایه گذاری های عمرانی جهت جذب گردشگر فراهم خواهد کرد. نتایج تحقیق نشان داد از میان لندفرم های مورد بررسی تپه های ماسه ای با امتیاز 38/14 بالاترین امتیاز را در کل سایت ها دارا هستند. همچنین این روش پیشنهاد می کند برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری در آینده با رعایت مسائلی که بیشتر بر روی پایداری تاکید دارند انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capability Assessment of Tourism Geomorphosites in Kavir National Park

نویسندگان [English]

  • mehran maghsudi
  • mohammad alizadeh
  • saeed rahimi har abadi
  • mojtaba hadai arani

چکیده [English]

Geomorphosites and geomorphological landscape concepts have newly entered the realm of tourism and geography emphasizing the spotting of specific and valuable locations for tourism. These geomorphosites by combining cultural, historical and ecological heritage offer great potentials for development of sustainable tourism. Kavir National Park is one of places that embody many diverse ranges of geomorphosites. In this article we attempt to assess the Geomorphotourism potentials of geomorphosites in Kavir National park, by using Pereira method and field works. Employing two criteria of scientific and complementary values, we identify the geomorphology value of the site from the tourism perspective. Also the management criterion is obtained via adding the conservation and usage values. Final value of geomorphosites is achieved through the sum of two main values mentioned above. Findings are of great significance for tourism planning and investment in tourism development. It is demonstrated that among different landforms in Kavir national park, sand dunes with the score of 14.38 own the highest value. At the end, we propose that every planning and development in tourism in this area be done with a good consideration of sustainability issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphosite
  • Geomorphotourism
  • Pereira Method
  • Tourism Capability
  • Kavir National Park