عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (مورد مطالعه: منطقۀ چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع رقابت از زمانی آغاز شد که آدام اسمیت کتاب معروف خود را تحت عنوان ثروت ملل منتشر نمود. تا اواخر سال 1980 چارچوب نظری برای تحلیل، حفظ و بهبود رقابت یک کشور یا صنعت وجود نداشت و بنابراین با استفاده از معیارهای مختلف، از رقابت تحلیل‏هایی اقتصادی می‌شد. پورتر(1980)، گیلبرت(1984) و پون (1993)، هر یک استرات‍ژی‌هایی را در ارتباط با رقابت مقصد گردشگری ارائه داده‌اند اما مدل کراچ و ریچی جامع‌تر از سایر مدل‌هاست. هدف مقاله حاضر بررسی و الویت‌بندی عوامل موثر بر مزیت رقابتی منطقه چابهار در زمینه گردشگری، با استفاده از مدل کراچ و ریچی بوده و تمرکز اصلی بر گردشگری داخلی می‌باشد. پژوهش به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین خبرگان و متخصصین حوزه گردشگری در بازه زمانی1388 – 1389 انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که از میان 5شاخص در مدل مذکور، به ترتیب برنامه‌ریزی، خط مشی مقصد، مدیریت مقصد، جاذبه‌های محوری، منابع پشتیبان و عوامل تقویت‌کننده از الویت برخوردارند. همچنین منطقه چابهار در زمینه عواملی همچون آب و هوا، چشم اندازهای زیبا، امنیت و غیره در شرایط مطلوب و در زمینه عواملی نظیر مدیریت بازدیدکنندگان، مدیریت بحران، مراکز تفریحی، بازاریابی و غیره در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors contributing to the Competitive Advantage of Tourism Destinations of Iran (Case Study: Chabahar)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza farzin 1
  • zahraa naad ali pour 2
چکیده [English]

Issues regarding Competition first started when Adams Smith published his famous book "Wealth of Nations". Until late 1980s there weren’t any theoretical frameworks for analysis, maintenance, and improvement of the competitiveness of a country or an industry, so all the economic analyses about competitiveness were based on varied indicators. To date, researchers like Porter (1980), Gilbert (1984) and Poon (1993) have proposed various strategies for identification of tourism destination competitiveness factors, but Crouch & Ritchie’s model has been the most comprehensive of all. With the use of Crouch and Ritchie's model, this paper aims to investigate and rank the factors affecting tourism competitive advantage of Chabahar region. The research was performed during the years 2009 - 2010. Results displayed prioritization of five indices of Crouch and Ritchie's model as following: Destination Policy Planning and Development; Destination Management; Core resources and Attractors; Supporting Factors and Resources; and Qualifying and Amplifying Determinants. Also findings indicated that factors such as climate, beautiful beaches and landscapes, security are among the strength points, while factors like visitor management, crises management, recreation centers, and marketing are of weak points of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • Competitive Advantage
  • Tourism destination
  • Destination competitiveness