کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 15
1. مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 16، شماره 53، بهار 1400، صفحه 109-171

10.22054/tms.2021.50748.2284

محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ محمد صالح ترکستانی؛ فاطمه قربانی


3. بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه گردشگری در بین سال های 1998 تا 2017

دوره 15، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 79-110

10.22054/tms.2020.30752.1891

محسن فاضلی ورزنه؛ علی قربی؛ مهدی بهمنی


4. رابطه ی میان شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری گردشگران بین المللی

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 95-124

10.22054/tms.2020.11047

مهرناز علیزاده؛ روزبه میرزائی؛ فیلیپ پیرس


5. ظرفیت گردشگری ماجراجویانه درکویرهای ایران با استفاده از تکنیکS.W.O.T

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 1-22

علی خاکساری؛ معصومه دهقانی


6. عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 131-154

سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی؛ نسیم فرودستان


7. ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی بر ابزارهای خط مشی گذاری ملی گردشگری

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 1-24

حسن دانایی فرد؛ سید داریوش جاوید؛ علی اصغر فانی


8. آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 117-137

رحیم حیدری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجید فشاری


11. بررسی نقش فولکلور (فرهنگ عامه) در توسعه گردشگری ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 53-78

مهدی کروبی


15. تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 95-115

اسماعیل رسولی