تعداد مقالات: 374
1. مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش هایARIMA و شبکه های عصبی فازی

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 1-33

محمدرضا فرزین؛ امیر افسر؛ تقی اکبر پور؛ علی اکبرپور


2. بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 1-25

مجید گودرزی؛ مسعود تقوایی؛ علی زنگی آبادی


3. ظرفیت گردشگری ماجراجویانه درکویرهای ایران با استفاده از تکنیکS.W.O.T

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 1-22

علی خاکساری؛ معصومه دهقانی


4. جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران

دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 1-16

علی دلاور؛ اسماعیل قادری؛ نیما مجدی


5. مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 1-27

میر علی سید نقوی؛ غدیر شکیبا جمال آباد


7. تحلیل گفتمان مدیران و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگری در ایران

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 1-18

سحر سمیعی؛ مریم سادات غیاثیان


9. ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی

دوره 10، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 1-20

سیروس قنبری؛ محمدحسین دهقان؛ حسین میرکی اناری


10. شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 1-18

10.22054/tms.2016.4161

محمد رضا تقی زاده یزدی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد حقیقی؛ فرزانه ابوهاشم آبادی


11. تحولی بر انواع جهانگردی و ارتباط آنها با یکدیگر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-11

10.22054/tms.2003.4856

شمس السادات زاهدی


13. بررسی وضعیت گردشگری داخلی در شهرستان یزد

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 1-15

سیدنظام الدین مکیان؛ محمود نادری بنی


14. نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ضوابط اخلاقی در گردشگری

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 1-26

ابوالفضل تاج زاده نمین


16. بررسی نظر کارشناسان در مورد اثرات ایجاد مراکز گردشگری در منطقه میزبان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 1-18

مهدی راست قلم؛ سیداحمد خاتون آبادی


18. تجزیه و تحلیلی معیارهای کیفیت در روشی های تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 1-23

کامران فیضی؛ آلفرد سرکیسیان


22. ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی ـ فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 1-39

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ داوود مهدوی؛ مهدی پور طاهری


23. ارزیابی عوامل موثر بر رضایت در گردشگری زمستانی مورد مطالعه: دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر

دوره 6، شماره 15، بهار 1390، صفحه 1-28

10.22054/tms.2011.5082

لیلا وثوقی؛ فضیله دادور خانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ محمد تقی رهنمایی


25. تاثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتل داری

دوره 7، شماره 17، بهار 1391، صفحه 1-32

زهره دهدشتی شاهرخ؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ آزین هرندی