شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند شاخصه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

صنعت گردشگری از مهمترین منابع کسب درآمد کشورهای جهان است و در قرن 21 به تدریج به عنوان دومین صنعت مهم دنیا بر شمرده می شود. به همین دلیل برای دستیابی به سهم بیشتری در بازار جهانی باید به دنبال راه کارهایی منطقی و ایجاد یک برنامه منظم بود تا از این طریق و با دستیابی به اهداف دراز مدت این صنعت، تاثیر آن بر بهبود وضعیت اقتصادی متجلی گردد. گردشگری از معدود حوزه های کسب و کاری است که شواهدی از تولید و خدمت در برنامه های جذب، نگهداشت و گسترش آن قابل مشاهده است. برنامه ریزی و مدیریت گردشگری، با شناسایی عوامل موقر بر توسعه آن و با پاسخ دهی مناسب به تامین نیازهای گردشگری در مقیاس محلی، ملی و فراملی آغاز می شود. چنانچه مولفه های موثر بر سطح رضایت گردشگران، با توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و ... به خوبی شناسایی و دسته بندی شوند می توان از آثار بسیار زیاد و مثبت توسعه گردشگری خارجی سود جست. بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد تا با شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر رضایت گردشگران خارجی، راه کارهایی را جهت بهبود و توسعه برنامه ریزی افزایش رضایتمندی گردشگران خارجی در جهت شکوفایی صنعت گردشگری ارائه نماید. جهت دستیابی به این هدف 29 مولفه ی موثر بر رضایت گردشگران خارجی با بررسی مبانی نظری و نظر کارشناسان، مشخص گردیدند. نتایج به کارگیری تکنیک های تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که از میان این عوامل نگرش ایرانی ها نسبت به گردشگران ، سبک زندگی، آداب و رسوم و فرهنگ ایرانیان، امنیت و اطمینان خاطر، و تنگناهای ارتباطی در راس عواملی هستند که رضایت گردشگران خارجی در شیراز را فراهم می آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Specification and Prioritization of the Factors Affecting Foreign Tourists Satisfaction Level in Shiraz, Using Factor Analysis and MADM Techniques

نویسندگان [English]

  • seyed saeeda ardakani 1
  • seyed habib o llah mirghafouri 1
  • shahin barghi 2
چکیده [English]

The Tourism industry is one of the most important resources of income for countries. Therefore, the government and the tourism agencies in Iran need to find new and reliable ways to meet the long- run goals to successfully capture whatever market share is available. Tourism planning and management, starts with the identification of factors affecting tourism development. This study attempts to assess foreign tourists satisfaction with the tourism facilities and services of Shiraz’ tourist spots, while exploring their characteristics. The factors affecting foreign tourists satisfaction were identified according to the prevailing literature and the experts’ viewpoints. Then, using factor analysis, the main factors were extracted, and by applying AHP technique, the importance coefficient of each factor was calculated. The results revealed that “The attitude of Iranian natives towards tourists”, “Iranian life style, customs, and culture”, “The safety and security” and “Difficulties with Communication”, are the main factors which their betterment can lead to a higher level of foreign tourists’ satisfaction in Shiraz.