نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ضوابط اخلاقی در گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در مقاله حاضر نیاز به تدوین ضوابط اخلاقی گردشگری در کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است. به همین منظور نویسنده، نخست به اهمیت روزافزون گردشگری در عرصه بین المللی و همچنین بخشها، سازمانها و گروههای متعدد ذینفع و مشارکت کننده در گردشگری اشاره نموده است. در این رهگذر ضمن توجه به برخی نکات در خصوصی توسعه پایدار و مفاهیم مربوط به آن، تأکید شده است که مفهوم توسعه تنها از دیدگاه اقتصادی مورد لحاظ قرار نمی گیرد بلکه توجه اصلی در آن ایجاد تغییر در رفتار، آرمانها و روشی است که فرد دنیای اطراف را بازمی شناسد و نسبت به آن واکنش نشان میدهد. با استعانت از این دیدگاه، نویسنده ضمن تأکید بر اینکه بروز رفتارهای صحیح بالاخصی در مقوله گردشگری در تعامل جامعه میزبان و میهمان متکی بر تنظیم و تدوین ضوابط اخلاقی است، نبود چنین حلقه مهمی را در گردشگری کشورمان گوشزد و خاطرنشان میسازد.
در خاتمه نویسنده به عنوان بدعتی در این زمینه، ضمن اشاره به تجربیات برخی از کشورها، اقدام به ارائه ضوابط اخلاقی جهان در گردشگری و نکات مورد توجه در آن می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture and Code of Ethics in Tourism

نویسنده [English]

  • abolfazl tajzadehnamin
چکیده [English]

This paper emphasizes on the need to formulate code of ethics for tourism in Iran. To achieve this, the author, firstly has emphasized on the importance of tourism in international area, as well as sectors, organizations, the relevant stakeholders and participants. In the meanwhile, regarding to the issues about sustainable tourism and the associated concepts, it is highlighted that the concept of development should not be just regarded from the economic perspective. This means the major focus is on the creation of change, changing the behavior, goals and a method by which one recognize and react the surrounded world. From this perspective, the author believes that the demonstration of the right behavior, especially in the tourism area (i.e. host and guest societies), is based on the code of ethics formulation. The lack of such an important link is repeatedly reminded in this article. In this paper, it is also emphasized that the code of ethic is a cultural concept. For highlighting such a relationship, the author pursues well-informed goals. opts for tourism forms compatible with its whole. develops operational scenarios for both foreseeable and unforeseeable turns, and -significantly- treats tourism not just as an industry, but also as an important activity benefiting the local community, yet connecting and contextualizing all host and guest systems: into the global village in which different nations of the world have taken membership (Jafari l 987). There is no other way to say this: sustainability of tourism lies outside its traditional parameters. and so do its predictable and unpredictable futures. Tourism-as a sociocultural phenomenon. as an economic tool, as a geopolitical force. as an institutionalized practice at and away from home - is too important to be left to itself, unguided in the hand of the industry alone. The public platform has a job to do, and all that ahead of it. acknowledgement-a slightly different version of this paper was presented at a 2003 UNESCO conference held in Havana, Cuba. scheduled to appear in a UNESCO publication. The present version appeared in Informe Economic 2003 i Social de Les Illes Balears, pages 156-164, 2004 (Palma de Mallorca: Caixa de Balears SA NOSTRA).