دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.59392.2513

فرانک رنجبر متعلق؛ رضا واعظی؛ محمود ضیائی؛ داود حسین پور


2. واکاوی عوامل موثر در برندسازی داخلی هتل های منتخب شهر یزد با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.58241.2476

فاطمه بقایی نیا؛ محمد شاکر اردکانی؛ ناهید امراللهی بیوکی؛ علی بهجتی اردکانی


3. شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن کاوی (مورد مطالعه: هتل‌های چهار ستاره شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.56434.2424

کبری بخشی زاده برج؛ امید سلیمان زاده؛ محسن فکور یوسف‌آباد


4. تحلیل کتاب‌سنجی و مصورسازی پژوهش‌های منتشر شده در زمینه رسانه‌های اجتماعی و گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.53998.2390

مصباح سیوندیان؛ امیرسالار ونکی؛ سارا ایلچی


5. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ریسک و تدوین استراتژی مدیریت آن در گردشگری ایران با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.52911.2333

حامد فلاح تفتی؛ میرمحمد اسعدی؛ جمیله قاسملوی سلطان آباد


6. تبیین برخی از عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی در باغ‌های مرکبات (مورد مطالعه: استان‌های حاشیه دریای خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.33799.1975

مریم محمودی؛ محمد چیذری؛ خلیل کلانتری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


7. ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای ورود موفق کارآفرینان به حوزه بوم‌گردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.57085.2443

محمدرضا فلاح؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ طاهره رضایی


8. مدل عوامل موثر بر وفاداری به گردشگری میراث فرهنگی در مقصد رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.46606.2206

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری


9. شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر در واکنش گردشگران نسبت به محیط‌زیست از طریق فرایند تطبیقی- مقایسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.60617.2539

سلمان عیوضی نژاد؛ محسن اکبری


10. بررسی توجه مصرف‌کننده به قیمت در تبلیغات آژانس مسافرتی با استفاده از الگوهای ردیابی چشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.60251.2532

محسن نظری؛ روزا هندیجانی؛ زینب محمدی؛ سعیده اسماعیلی


11. الگوی توسعه گردشگری ورزشی پایدار با رویکرد ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.60102.2533

رضا موسوی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج الله حسینی


13. تحلیل نقش توسعه گردشگری خلاق شهری در افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.52524.2321

سمانه مسیبی؛ مهدی مسیبیان ریزی


14. ارزیابی موفقیت کارافزارهای گردشگری از طریق بررسی معیارهای عملکردی با استفاده از روش تحلیل واریانس فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.43120.2304

مرتضی همتی آسیابرکی؛ سلمان نظری شیرکوهی


15. بازاریابی گردشگری: تکنیک، پارادایم یا رویکرد( با نگاهی انطباقی بر سایر مفاهیم بازاریابی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.59232.2511

مریم ساریخانی خرمی؛ میثم شفیعی؛ بهمن حاجی پور؛ مرتضی سلطانی


16. به‌کارگیری روش کیو در شناسایی الگوهای ذهنی: تجربه گردشگران مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.59828.2520

فاطمه زرگران خوزانی؛ عطیه شاه جعفری؛ محمد حمید ملائی


17. واکاوی چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری غذای بومی (سنتی) در صنعت رستوران‌داری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.60125.2526

رسول عباسی؛ عاطفه اکبری کجانی


18. برآورد ارزش اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش هزینه سفر (مطالعه موردی: باغ نمیر استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.61638.2563

غلامحسین مرادی؛ الهام اپرا جونقانی؛ افسانه سلطانی بابوکانی؛ فرناز دهقان بنادکوکی


19. تأثیر نوستالژی فیلم بر بازدید از جاذبه‌های مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: فیلم در دنیای تو ساعت چند است)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.61203.2547

سیدمجتبی موسوی نقابی؛ سیدعلی حسینی؛ نیما مشیری لنگرودی