کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
تعداد مقالات: 11
1. شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر در واکنش گردشگران نسبت به محیط‌زیست از طریق فرایند تطبیقی- مقایسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22054/tms.2021.60617.2539

سلمان عیوضی نژاد؛ محسن اکبری


2. مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 16، شماره 53، بهار 1400، صفحه 109-171

10.22054/tms.2021.50748.2284

محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ محمد صالح ترکستانی؛ فاطمه قربانی


3. ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در صنعت گردشگری استان فارس

دوره 15، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 175-208

10.22054/tms.2020.44116.2171

محمود معارفی؛ هوشنگ اسدالله؛ اسماعیل حسن پور قروقچی


4. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پساکرونا؛ شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری

دوره 15، ویژه نامه کووید 19، پاییز 1399، صفحه 285-308

10.22054/tms.2020.52807.2330

امیرمحمد کلابی؛ سیمین کریمی راد


7. الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 129-148

مهدی یادگاری؛ شهریار محمدی؛ پیمان یارمحمدی سامانی


9. اثرات درآمدی صنعت جهانگردی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی عضو D8

دوره 6، شماره 15، بهار 1390، صفحه 179-208

10.22054/tms.2011.5088

احسان سلیمی سودرجانی؛ داوود محمودی نیا؛ علی زارعی نمین؛ فرشید پور شهابی


10. طراحی سیستم تصمیم یار برای بخش اسکان صنعت گردشگری

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 91-116

مهدی کاظمی؛ علی اکبر نیک نفس؛ مهدیه احمد عمویی


11. فرهنگ و گردشگری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 21-47

مهدی کروبی