دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
ارائه مدل ساختاری برای توسعه گردشگری روستایی در استان آذربایجان شرقی از دیدگاه ساکنان با رویکرد نظریه تبادل اجتماعی

فاطمه کاظمیه

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75889.2879

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه، بررسی نگرش ساکنان منطقه به گردشگری و عوامل تأثیرگذار بر این  نگرش بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی نگرش و حمایت ذی‌نفعان از گردشگری پرداخته است. از لحاظ روش تحقیق، این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و کاربردی است که از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده و به روش علی ارتباطی و تحلیل ...  بیشتر

تحلیل اثر توسعه گردشگری بر قیمت مسکن در ایران

علی اکبر قلی زاده؛ شهلا صمدی پور

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 37-62

https://doi.org/10.22054/tms.2024.75383.2868

چکیده
  گردشگری به‌عنوان یک صنعت کاربر به بهبود اقتصاد در زمینه اشتغال در مقاصد گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، حفظ منابع مالی و احیای اماکن گردشگری تاریخی و جدید و درک بهتر مردم جهان از یکدیگر کمک می‌کند. مجموعه عوامل مذکور می‌تواند به رشد اقتصادی بالاتر کشورهای میزبان منجر شود و به افزایش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی بیانجامد. یکی ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
تحلیل موانع کیفیت گردشگری تفریحی - ورزشی بر اساس نمودار استخوان ماهی در استان گیلان

حمیدرضا گوهر رستمی؛ مجتبی نخعی نژاد؛ یاسمن سادات اصل احمدی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 63-98

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76749.2894

چکیده
  گردشگری تفریحی-ورزشی به‌عنوان شاخه‌ای از گردشگری می‌تواند محرک توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در منطقه می‌باشد. استان گیلان با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری فراوان و شرایط اقلیمی مناسب دارای پتانسیل مناسبی در جذب گردشگران دارد. لذا این مطالعه، باهدف بررسی موانع کیفیت گردشگری تفریحی - ورزشی استان گیلان بر اساس نمودار ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
شناسایی و تحلیل اهمیت-عملکرد شاخص های موثر بر عملکرد مالی در هتل های استان یزد

فائزه السادات میرفخرالدینی؛ میلاد ابراهیمی؛ فرزانه جندقی اردکانی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 99-134

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76171.2883

چکیده
  این واقعیت که منابع مالی محدود بوده و تأثیرگذاری آن بر تعداد عملیات، غیرقابل انکار است؛ زیرا هیچ بخشی وجود ندارد که ارتباطی با عملیات مالی نداشته باشد. بنابراین، تخصیص صحیح دارایی‌های مالی جایگاه بسیار مهمی در تجارت مدرن به‌خصوص صنعت گردشگری به‌خود اختصاص داده است.  با توجه به جایگاه بخش اقامتگاه­ها در صنعت گردشگری، توجه به ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
استراتژی های حفاظت از ژئوتوریسم و میراث زمین شناختی(مورد مطالعه: استان لرستان)

سمیه جهان تیغ مند

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 135-182

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76419.2893

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای حفاظت از ژئوتوریسم و ​​ زمین شناختی انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات پرسش­نامه و مصاحبه ساختاریافته می­باشد. جامعه آماری کارشناسان مختلف در زمینه­های تحصیلی مرتبط در استان لرستان بوده است. با روش نمونه ­گیری ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
بررسی تاثیر رهبری اصیل بر روی کامیابی کارکنان در محیط کار در صنعت هتلداری: نقش تعدیلگری سیاست سازمانی

علیرضا اسدزاده؛ محمد صادق شریفی راد؛ محمد شاکر اردکانی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 183-208

https://doi.org/10.22054/tms.2024.75531.2887

چکیده
  امروزه با عنایت به گسترش صنعت گردشگری و هتلداری و نقش کیفیت رهبری در ارتقا و توسعه موفقیت‌آمیز این صنعت، پژوهش‏های متعددی در این جامعه آماری با در نظر گرفتن شرایط خاص محیطی انجام گرفته‌‌ است. همچنین، پژوهش‌های اخیر رابطه مستقیم، مثبت و معناداری بین رهبری اصیل، موفقیت سازمانی، رشد و ظهور در بخش گردشگری ارائه کرده‌اند. هدف پژوهش ...  بیشتر

اقتصادو بازاریابی
الگوی برندسازی توسعه گردشگری بین المللی منطقه اورامانات

یاسین قادرمرزی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ محسن یاراحمدی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، صفحه 209-248

https://doi.org/10.22054/tms.2024.77740.2909

چکیده
  ثبت جهانی منطقه اورامانات به عنوان بیست و ششمین میراث جهانی ایران در سازمان یونسکو، اهمیت این منطقه از غرب کشور را دوچندان کرده است. با توجه به ظرفیت های فراوان منطقه اورامانات برای جذب گردشگر و بهره برداری مناسب از امتیاز ثبت جهانی جهت شناساندن این ناحیه به عنوان یک قطب گردشگری در سطح بین المللی، هدف پژوهش حاضر، یافتن عوامل موثر در ...  بیشتر