دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدل تجربه هم‌آفرینی مشتری در صنعت میهمان‌نوازی نظیر به نظیر: رویکرد متاسنتز

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ اسماعیل قادری؛ افرا شعاران

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، صفحه 9-38

https://doi.org/10.22054/tms.2022.68761.2734

چکیده
  با ظهوراقتصاد اشتراکی، اقامتگاه‌های نظیر به نظیر رونق چشمگیری یافته‌اند. یکی از راه‌ها برای موفق‌تر عمل نمودن این اقامتگاه‌ها، بهره‌برداری از پتانسیل هم‌آفرینی گردشگران است. همچنین در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به تجربه مصرف در صنعت میهمان‌نوازی می‌شود. بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدلی جدید برای تجربه هم‌آفرینی گردشگران ...  بیشتر

شناسایی مسیر گردشگری در بافت تاریخی شهر بوشهر با رویکرد گردشگری فرهنگ‌مبنا

مهران علی الحسابی؛ محبوبه مزارعی

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، صفحه 39-74

https://doi.org/10.22054/tms.2022.69606.2745

چکیده
  امروزه با گسترش شهرها و روند سریع رشد آن‌ها، بافت‌های تاریخی به فراموشی سپرده‌شده‌اند. طراحی فضاهای شهری برای عبور خودروها، موجب نابودی بافت‌های تاریخی و حذف عابران از این فضاها شده است. علاوه بر آن، وجود عناصر ارزشمند در این بافت‌ها، لزوم حفاظت از بافت قدیم شهرها را بیش‌ازپیش نمایان کرده است. بافت تاریخی شهر بوشهر نیز میراث فرهنگی ...  بیشتر

تاثیر ادراک از کوید 19 و ارضای نیاز روانشناختی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگری با نقش میانجی پیشنگری و خوشبینی

مصطفی محمدی؛ مرتضی خزائی پول؛ امیر خزائی پول

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، صفحه 75-114

https://doi.org/10.22054/tms.2022.67627.2714

چکیده
  هدف این تحقیق تحلیل تاثیر ادراک از کوید19 بر قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگری با توجه به نقش میانجی دوعامل پیشنگری و خوشبینی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی مازیار شهر رویان در دو گرایش برنامه ریزی و بازاریابی بوده است. بدین ترتیب تعداد ...  بیشتر

تحلیل مضامین موثر بر گردشگری پایدار روستایی مناطق روستایی استان اصفهان

احمد حجاریان

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، صفحه 115-151

https://doi.org/10.22054/tms.2022.68582.2730

چکیده
  راهبردهای گذشته درزمینة توسعه نواحی، نتوانسته‌اند در حل مسائل و معضلات موجود در زمینه‌هایی چون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی، پایداری محیط‌زیست و نظایر این‌ها به‌گونه‌ای موفقیت‌آمیز عمل کنند. یکی از راهبردهایی که اخیراً در بیشتر کشورهای جهان موردتوجه قرارگرفته، توسعه گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل‌های لازم برای ...  بیشتر

چشم‌انداز گردشگری ماجراجویانه در ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

ناهید عبدلی

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، صفحه 153-193

https://doi.org/10.22054/tms.2022.69253.2740

چکیده
  شاخص‌های جهانی گویای موقعیت ضعیف گردشگری ماجراجویانه ایران (میانگین کمتر از متوسط جهانی) در میان کشورهای در حال توسعه است، بنابراین، ضروری است تا نیروهای پیشران و‌ مؤثر شناسایی و ظرفیت‌های رشد گردشگری‌های خاص به ویژه از نوع ماجراجویی در ایران سنجیده شود. این پژوهش داده‌ بنیاد و کمی-کیفی، نتیجۀ تحلیل محتوای مطالعات پیشین، بررسی ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
طراحی چارچوب سطح بندی معیارهای مدیریت عملکرد در صنعت هتل‌داری در زمان شیوع ویروس کرونا

فائزه السادات میرفخرالدینی

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، صفحه 195-244

https://doi.org/10.22054/tms.2022.70416.2762

چکیده
  همه‌گیری ویروس کرونا، مدیریت هتل­ها را با چالش‌های عملکردی زیادی روبرو کرده است. در این شرایط آشکار شد که بسیاری از هتل­ها و مراکز اقامتی از سیستم‌های مدیریت عملکرد استفاده نمی‌کنند و در مقابل، سیستم‌های ارزیابی عملکردی دارند که معمولاً شامل ارزیابی و بررسی سالانه بوده که همسویی کمی بین عملکرد هتل و اهداف استراتژیک آن وجود ...  بیشتر