1. شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر در واکنش گردشگران نسبت به محیط‌زیست از طریق فرایند تطبیقی- مقایسه‌ای

سلمان عیوضی نژاد؛ محسن اکبری

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 9-44

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.60617.2539

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار گردشگران در راستای فعالیت‌های حمایت از محیط‌زیست است. روش پژوهش مبتنی بر فراترکیب بوده بدین‌صورت که پس از جست‌وجو کلیدواژه-های مشخص در دو پایگاه داده گوگل اسکالر و وب اف ساینس تعداد 198 مقاله استخراج شد که نهایتاً 40 مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. مقالات گزینش‌شده در دودسته تقسیم‌بندی ...  بیشتر

2. گونه‌شناسی ذهنی گردشگران از منظر معنای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

شهرام خلیل‌نژاد؛ امید سلیمان زاده؛ مرضیه کراقلی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 233-264

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.50852.2322

چکیده
  این پژوهش با هدف شناخت گونه‌های ذهنی گردشگران از منظر معنای مقصد گردشگری در شهر شیراز بررسی شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی است. با توجه به هدف این پژوهش مبتنی بر گونه‌شناسی ذهنی، روش کیو برای این منظور به کار گرفته می‌شود. جامعه ‌آماری پژوهش افرادی بوده‌اند که دست‌کم یک‌بار تجربه سفر به شهر شیراز را داشته‌اند. ...  بیشتر

3. تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل‌و‌نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی

محمد تقی طغرایی؛ زاهد شفیعی؛ مهناز دوستی ایرانی

دوره 15، شماره 49 ، فروردین 1399، ، صفحه 151-179

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.11049

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هر یک از ابعاد کیفیت ادراک شده از خدمات حمل‌و‌نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی- همبستگی است. پژوهش حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعه‌ آماری پژوهش را گردشگران داخلی اصفهان در نوروز 1396 تشکیل داده‌اند. شرط ورود افراد جامعه آماری ...  بیشتر

4. تاثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد)

زینب طولابی؛ سیمین نصرالهی وسطی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، ، صفحه 111-127

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.14612.1411

چکیده
  محققان بر این باورند که منابع اطلاعاتی بر شکل گیری تصویر ذهنی از مقصد گردشگری موثرند. بر این اساس، این تحقیق تلاش دارد به بررسی تأثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و در نتیجه، قصد سفر بپردازد. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم­افزارهای SPSS 22و AMOS 18 فرضیه‌ها ...  بیشتر

5. ارزیابی وفاداری گردشگر به مقصد با رویکرد داده کاوی گردشگران داخلی شهر اصفهان

آذرنوش انصاری؛ علی اسدی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.7081

چکیده
  امروزه با توجه به اهمیت مشتری در محیط پرتلاطم و رقابتی، بهویژه در صنعت گردشگریو همچنین هزینۀ جذب مشتری جدید که بهمراتب بیش از هزینه حفظ مشتری موجود است ،شناسایی مشتری وفادار و حفظ آن اولویت بالایی دارد در این پژوهش تلاش شده،که از طریق رویکرد داده کاوی به ارزیابی وفاداری گردشگر پرداخته شود.این پژوهش بر روی 880 گردشگر داخلی شهر اصفهان ...  بیشتر

6. واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد موسوی؛ میثم شفیعی رودپشتی

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 117-142

چکیده
  امروزه، بسیاری از سازمان ها از جمله دفاتر خدمات گردشگری بر بسیاری از سیستم ها به منظور راه اندازی وبقا کسب و کار خود در این محیط پیچیده ی رقابتی متکی هستند. هوش تجاری به عنوان سیستمی مطرحاست که به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمان ها محسوب می شود. هوش تجاری،با استفاده از یکپارچه کردن داده ها و اطلاعات سازمان امکان کنترل ...  بیشتر

7. تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط گردشگران در بازار تاریخی تبریز

مهدی کروبی؛ سهند بنی کمالی؛ هدی منادی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 91-116

چکیده
  خرید یکی از مهمترین فعالیت های گردشگران است. هدف این پژوهش، توصیف و پیش بینی رفتار انتخاب مسیر خرید گردشگران در بازار تاریخی تبریز است. به منظور بررسی تفاوت ها در رفتار انتخاب مسیر توسط انواع مختلف گردشگران، یک مدل از رفتار خرید گردشگران تهیه شد. نتایج نشان داد که عرضه و دسترسی به مغازه ها، ویژگی های فیزیکی و مسیرهایی که قبلا انتخاب ...  بیشتر

8. رابطه عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در اصفهان

حمید ضرغام؛ بنفشه عطر سایی

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 81-100

چکیده
  مطالعه، رفتار خرید صنایع دستی گردشگران به منظور شناخت الگوی رفتار خرید و ترجیح انتخاب گردشگران اروپایی در مقصد اصفهان علاوه بر تعیین عوامل اثر گذار بر این فعالیت، ضرورتی است که در این تحقیق بر اساس مدل سه وجهی مفهومی اوه ( ۲۰۰۷) مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اوه، رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های سفر و ویژگی های محیطی / موقعیتی ...  بیشتر

9. ارزیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP

مهدی کاظمی؛ ندا سهرابی نژاد؛ مهرداد همراهی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1384، ، صفحه 35-52

چکیده
  بسیاری از صاحبنظران تاثیر منابع انسانی ماهر و آموزش دیده بر توسعه صنعت گردشگری را مورد تاکید قرار داده اند. بر این اساس در تحقیق حاضر با تاکید بر نقش منابع انسانی آموزش دیده و ماهر در توسعه گردشگری، کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دوره های اموزش ضمن خدمت برگزار ...  بیشتر