رابطه عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه، رفتار خرید صنایع دستی گردشگران به منظور شناخت الگوی رفتار خرید و ترجیح انتخاب گردشگران اروپایی در مقصد اصفهان علاوه بر تعیین عوامل اثر گذار بر این فعالیت، ضرورتی است که در این تحقیق بر اساس مدل سه وجهی مفهومی اوه ( ۲۰۰۷) مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اوه، رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های سفر و ویژگی های محیطی / موقعیتی مقصد و هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی را نشان می دهد. در این تحقیق، رابطه میان این سه ویژگی و هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی در اصفهان با استفاده از فنون آمار استنباطی (ضرایب همبستگی کرامر و کندال بی) مشخص شده است. همچنین، ترجیحات خرید صنایع دستی گردشگران و عوامل مهم در ارزیابی صنایع دستی از نظر آنها با استفاده از داده های میدانی اولویت بندی گردیده است. نتیجه حاصل از این مطالعه پاسخگوی بسیاری از نیازهای برنامه ریزان و تصمیم گیران توسعه و ارتقای محصول صنایع دستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation Between Demographic Factors and Craft Purchase Behavior of European Tourists in Isfahan

نویسندگان [English]

  • hamid zargham 1
  • banafsheh atrsaai 2
چکیده [English]

The purpose aims tostudy the craft purchase behavior of European tourists in Isfahan and identify the determinants factors of this activity. lnthis study, tourists' purchase is based on the three- dimensional, conceptual model of Oh(2007). This model shows the relationship among demographic attributes, travel features, destination's environmental/ contextual characteristics and rourists' expenditure on handicrafts. The relation between the first three factors and tourists' expenditure on handicrafts in Isfahan has been analyzed via inferential statistics and the items of each of those variables have been ranked according to their relation with the expenditure. Tourists· craft purchase preferences have been prioritized using descriptive statistics and their expenditure has been ev aluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic factors
  • Purchase behavior
  • Handicrafts
  • Tourist