دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 1-195 (این شماره بهار 1393 منتشر شده است ) 
2. ارزیابی قابلیتهای گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر

صفحه 29-57

تقی حیدری؛ اصغر رشیدی؛ ابراهیم حصاری؛ سیمین تولایی


3. سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران

صفحه 88-59

محمود ضیایی؛ فرانک رنجبر متعلق


5. اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتل داری

صفحه 107-143

عادل صلواتی؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ سامان رحمانی نوروز آباد


6. رهنمودهای توسعهی مسیرهای پیادهروی در مناطق تفرجگاهی

صفحه 145-165

پریسا رفیعانی خاچک؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی