دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، پاییز 1393 (این شماره مربوط به زمستان 92 می باشد) 
3. ارزیابی ظرفیت جامعه‌ محلی برای توسعه‌ی پایدار گردشگری

صفحه 59-88

محمود ضیایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ فاطمه قربانی


4. رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری

صفحه 89-119

سید مجتبی محمودزاده؛ مریم صداقت


7. عوامل موثر بر اجرای سیاست‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 183-207

زین العابدین رحمانی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی