دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز

مجید گودرزی؛ مسعود تقوایی؛ علی زنگی آبادی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، صفحه 1-25

چکیده
  سالانه تعداد زیادی از گردشگران به منظور معالجه به کشورهای دیگر سفر می کنند و ضمن استفاده از خدماتدرمانی و پزشکی، به بازدید از نقاط دیدنی کشورها می پردازند. این شیوه از گردشگری در حال حاضر در اکثر کشورهایدنیا معمول شده است و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. با توجهبه کم هزینه بودن و پر درآمد ...  بیشتر

رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان

مهدی حقیقی کفاش؛ داود صادقی؛ احد قاسمی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، صفحه 27-50

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان است.برای این منظور با استفاده از مدل هافمن اشلوسا ) ۱۰۰۲ (، مراحل تشکیل ائتلاف بررسی و عوامل مؤثر بر هر کدام از این مراحلشناسایی شده و پس از آن میزان تأثیر این عوامل بر شاخص موفقیت ائتلاف استراتژیک، میزان رضایت طرفین مشارکت، براساسمعیارهای ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در نواحی برگزاری جشنواره های مذهبی، مطالعه موردی: روستای شاه شهیدان رودبار، مراسم علَم واچینی

بهروز محمدی یگانه؛ محسن احدنژاد روشنی؛ مانیا ابراهیم زاده؛ مهدی چراغی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، صفحه 51-69

چکیده
  مراسم علَم واچینی از رسم های آئینی - بومی با قدمت طولانی در روستای شاه شهیدان استان گیلان است. با وجود استقبال مردم از این مراسم، زیرساخت ها و امکانات موجود پاسخگوی نیاز گردشگران ورودی به این مراسم نمی باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جذب گردشگر به روستای شاه شهیدان برای شرکت در مراسم علَم واچینی می باشد. پژوهش حاضر از نوع ...  بیشتر

رتبه‌بندی سواحل گردشگری جنوب ایران با استفاده از روش AHP

علی خاتمی فیروز آبادی؛ حسین عسکری پور؛ قاسم بخشنده

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، صفحه 71-96

چکیده
  تفاوت در جذابیت­ها و امکانات گردشگری سواحل جنوبی ایران از یک سو و علایق و سلایق مختلف گردشگرانی که قصد مسافرت به این سواحل را دارند از سویی دیگر، دغدغه­ها و ابهامات گردشگران در فرآیند انتخاب ساحلی که مطلوبیت آنان از سفر را حداکثر نماید افزایش داده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای سفر به سواحل جنوبی، داده­هایی ...  بیشتر

راهبردهای گردشگری پیشگیرانه‌ی چشمه‌های آب‌گرم و معدنی رامسر

داود کیاکجوری؛ سید محمد میرتقیان رودسری

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، صفحه 97-129

چکیده
  سفر برای درمان و بازیابی توان، یکی از مهم ترین اهداف گردشگری است. یکی از شاخه های گردشگری سلامت،گردشگری پیش گیرانه است، که در آن، سفر به منظور استفاده از منابع طبیعی با هدف جلوگیری از بروز بیماری جسمی وروحی انجام می گیرد. مقاله حاضر، با تکیه بر فرآیند برنامه ریزی راهبردی و فنونِ پیشنهادی، با هدف اساسی شناسایی واولویت بندی راهبردهای ...  بیشتر

عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)

سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی؛ نسیم فرودستان

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، صفحه 131-154

چکیده
  ایران از جمله کشورهایی است که تا کنون از ظرفیت های بالقوه خود در زمینه گردشگری به نحو مطلوبی استفاده نکرده است. یکی از ارکان توسعه جهانگردی، تقاضای آن می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران است. به این منظور تعداد گردشگر ورودی به ایران به عنوان متغیر وابسته تقاضای گردشگری بین المللی استفاده ...  بیشتر

ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی

اشرف سجادی؛ فاطمه احمدی

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، صفحه 155-175

چکیده
  هدف کلی این تحقیق ارزیابی اثرات گردشگری روستایی از دیدگاه جامعه روستایی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه­ای ساختارمند بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه روستاییان شهرستان فومن در سال 91- 1390 بود (96788N=) که از این میان، تعداد 198 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول ...  بیشتر