دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون

رضا واعظی؛ میثم چکین؛ حسین اصلی پور

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/tms.2018.19752.1548

چکیده
  گردشگری سلامت در بسیاری از کشورها، نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، گردشگری سلامت هنوز در ساختار نهادی کشور و مقررات موجود، جایگاه مناسبی نداشته و با هدف تبیین شده در سند چشم انداز که جایگاه نخست گردشگری سلامت ایران در میان کشورهای منطقه را ترسیم کرده است فاصله دارد. ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی (موردمطالعه: راهنمایان تورهای ورودی فرهنگی شهر تهران)

مهدی کروبی؛ زینب امیری؛ سیدمجتبی محمودزاده

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، صفحه 41-55

https://doi.org/10.22054/tms.2018.8052.1201

چکیده
  عملکرد راهنمایان تورهای ورودی به‌عنوان نمایندگان فرهنگی و کارکنان صف در تعاملات بین فرهنگی بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه‌ی آماری ...  بیشتر

تاثیر پیشبرد قیمتی بر ارزش ویژه برند( مطالعه موردی: آژانس‌های مسافرتی شهر تهران)

محسن نظری؛ سید ابوالقاسم میرا؛ سعیده اسماعیلی

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، صفحه 57-82

https://doi.org/10.22054/tms.2018.7004.1166

چکیده
  در بازاریابی گردشگری، قیمت و ابزارهای پیشبرد قیمتی بسیار مهم است و تاثیر مستقیمی بر رضایت، وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند آژانس‌های مسافرتی دارد. هر یک از فعالیت‌های بازاریابی بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار است و دانستن اینکه چگونه فعالیت‌های بازاریابی در ارزش ویژه برند سهیم هستند یا به آن آسیب می‌رسانند، به مدیران بازاریابی امکان ...  بیشتر

عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، صفحه 83-107

https://doi.org/10.22054/tms.2018.18306.1507

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موثر در شکل­گیری تصویر شهر تبریز از دیدگاه گردشگران داخلی شهر تبریز می­باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. بدین منظور تعداد 384 پرسشنامه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده، در سه ماهه دوم سال 1395 بین گردشگران توزیع و به منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری و ...  بیشتر

ارائه مدل پیش بینی کنندۀ بازگشت گردشگران سلامت بر اساس خوشه‌های سبک زندگی (با تاکید بر چشمه‌های آبگرم رامسر)

عظیم زارعی؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22054/tms.2018.12956.1362

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل پیش‌بینی کنندۀ بازگشت گردشگران آبگرم بر اساس خوشه‌های سبک زندگی است که این موضوع در دو گام مرتبط با هم صورت پذیرفت. در گام اول با استفاده از پرسشنامه‌ی سبک زندگی عابدی و کجباف، که پایایی و روایی آن به ترتیب از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بررسی و تایید قرار گرفت نظرات 391 گردشگر در ...  بیشتر

توزیع درآمد گردشگری روستایی بین بخش‏های کلیدی اقتصاد

میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل؛ لاله سادات اصل

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/tms.2018.12786.1352

چکیده
  گردشگری روستایی به عنوان فرآیندی در توسعه روستایی محسوب می‌شود که با ایجاد فعالیت‌های مکمل کشاورزی زمینه توسعه اقتصادی را از طریق بالا بردن توان درآمدزایی، اشتغال زایی و در نتیجه معیشت پایدار فراهم می‌آورد. در این راستا هدف این مقاله بررسی اثرات توزیع درآمدی گردشگری روستایی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای این منظور از ...  بیشتر

برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ جاسم عبداللهی

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، صفحه 157-190

https://doi.org/10.22054/tms.2018.22600.1636

چکیده
  باغ گیاه­شناسی ارم در شهرستان شیراز و در استان فارس قرار گرفته و به دلیل دارا بودن جاذبه‌های توریستی و داشتن 450 نوع گونه گیاهی متفاوت یکی از آثار تاریخی و تفریحی مهم کشور به شمار می‌آید. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه­شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می‌باشد. جهت بدست آوردن تعداد نمونه ابتدا 300 پرسشنامه به ...  بیشتر