دوره 19 (1403)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدیریت گردشگری
مدل هتل یادگیرنده برای صنعت هتلداری ایران

مرتضی بذرافشان؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75415.2874

چکیده
  محیطی که سازمان‌های مختلف در آن قرار دارند هر روز پیچیده‌تر از گذشته می‌شود و سازمان‌ها ناچار شده‌اند برای ادامه حیات در این خود را با پیشرفت‌های روزافزون دانش و فناوری انطباق دهند و به اقدامات و تغییرات اصولی و مبتنی بر اندیشه نوآوری، انعطاف‌پذیری، پاسخگویی، تعریف خلاقانه مجدد از بازار و فرصت‌ها و منابع جدیدی برای کسب مزیت ...  بیشتر

توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی و پهنه‌بندی توانمندی‌های ژئوتوریستی شهرستان طارم

فریبا کرمی؛ داود مختاری؛ کیمیا دادگر؛ احمد اسدی

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75245.2866

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف قابلیت‌سنجی و پهنه‌بندی توانمندی‌های ژئوتوریستی شهرستان طارم انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی- اکتشافی می‌باشد که در راستای تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات از روش قابلیت‌سنجی کومانسکو، مدل تحلیل شبکه‌ای فازی و همچنین، نرم‌افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
تحلیل و ارزیابی مولفه‌های کلیدی در ایجاد گردشگری سلامت پایدار در شهر تهران با کاربست مدل پادین

رحیم زارع

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، صفحه 61-102

https://doi.org/10.22054/tms.2023.76557.2890

چکیده
  از دیرباز تاکنون، گردشگری سلامت یکی از انواع جذاب و پرطرفدار گردشگری بوده است. علل و عوامل مختلفی در ایجاد و توسعه این نوع از گردشگری وجود دارند که نیازمند تحلیل و بررسی می‌باشند. تحقیق حاضر، با هدف تحلیل و ارزیابی مؤلفه‌های کلیدی در ایجاد گردشگری سلامت پایدار در شهر تهران انجام شده که از مدل پادین به‌عنوان بستری در راستای نیل به ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
طراحی مدل پایداری زنجیره تأمین صنعت گردشگری ایران با تأکید بر شرایط همه‌گیری ویروس کرونا

امیرحسین جهاندیده؛ عزت الله اصغری زاده

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، صفحه 103-144

https://doi.org/10.22054/tms.2023.74975.2862

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل پایداری زنجیره تأمین صنعت گردشگری ایران با تأکید بر شرایط همه‌گیری ویروس کرونا انجام پذیرفته است. این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و استراتژی نظریه داده‌بنیاد بوده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان صنعت گردشگری جمع‌آوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در طی سه مرحله ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
مدل سازی و شبیه سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی استان یزد

قاسم زارعی؛ سیدعلی نقوی

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، صفحه 145-190

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76895.2896

چکیده
  توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
شناسایی استراتژی های فرهنگی مراکز بوم گردی استان مازندران با رویکردی بر تحلیل مضمون

نرگس لاریجانی؛ مرتضی شفیعی؛ سید اسماعیل نجفی

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، صفحه 191-216

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73963.2847

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، شناسایی استراتژی­های فرهنگی مراکز بوم­گردی استان مازندران با رویکردی بر تحلیل مضمون است. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی است. رویکرد پژوهش، کیفی و جامعه آماری شامل 137 روایت‏ مربوط به استراتژی­های فرهنگی مراکز بوم­گردی استان مازندران در رسانه­های اجتماعی آنلاین است. به کمک اشباع ­نظری و نمونه­گیری ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
ارائه الگوی پارادایمی توسعه گردشگری خلاق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه)

ایوب پژوهان؛ شهین بهور؛ حجت اله ملکی

دوره 18، شماره 64 ، دی 1402، صفحه 217-259

https://doi.org/10.22054/tms.2023.76759.2892

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی توسعه گردشگری خلاق روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه انجام شده است. پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعه مورد مطالعه را دهیاران روستاهای هدف گردشگری، مدیران خانه‌های بوم‌گردی، شوراهای روستاها، خبرگان بومی، اساتید دانشگاه در رشته گردشگری و مطلعان کلیدی ...  بیشتر