دوره 19 (1403)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
تحلیلی بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی درایران

علی موحد؛ اصغر طهماسبی؛ نسرین غلامعلی فرد

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/tms.2023.71544.2789

چکیده
  تجربه معنوی، یکی از ظرفیت‌ها و زمینه‌های رو به رشد در مقاصد گردشگری است و طیف وسیعی از گردشگران مذهبی و سکولار را در بر می‌گیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر تجربه معنوی گردشگران زن خارجی در ایران است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ۳۸۳ پرسشنامه از گردشگران زن خارجی در هتل‌های محل اقامت گردشگران و یا ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
شناسایی و تبیین مصادیق سبزشویی در صنعت هتلداری ایران

محسن فرهادی نژاد؛ عطیه صابری؛ محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلائی

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/tms.2023.72624.2807

چکیده
  امرزه صنایع تولیدی و خدماتی در تلاش هستند تا در حوزه فعالیت خود جهت‌گیری سبز را در دستور کار داشته باشند. با این حال مفهوم سبزشویی نقطه مقابل جهت گیری سبز بوده و پژوهش پیش رو در نظر دارد تا مؤلفه‌های تشکیل دهنده این مفهوم را در صنعت هتلداری مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.تحقیق پیش رو رویکرد توسعه ای دارد و از ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
شناسایی فعالیت‌های تفرجی و بررسی شاخص‌های مکانی ‏برای توسعه طبیعت‌گردی در منطقه حفاظت شده حرا

پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، صفحه 65-110

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73375.2828

چکیده
  در مطالعه حاضر به شناسایی فعالیت‌های تفرجی در منطقه حفاظت ‏شده حرا پرداخته شد، و سپس به بررسی این فعالیت‌ها مطابق فهرستی از شاخص‌های مکانی اقدام گردید. توزیع مکانی فعالیت‌های تفرجی ‏در منطقه نشان داد که با توجه به ماهیت خشکی و ساحلی-دریایی بودن فعالیت‌ها و همچنین شرایط توپوگرافی و اقلیمی ‏منطقه، ‏اکثر این فعالیت‌ها در نواحی ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
تاثیر مدل پذیرش فناوری گشت ‏های مجازی بر تمایل به بازدید حضوری از جاذبه ‏ها و مقاصد گردشگری مبتنی بر آشنایی با مقصد

پیام پرتوی نیا؛ نیلوفر عباس پور

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، صفحه 111-138

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73014.2814

چکیده
  توسعه فن‏آوری سبب تحولی در حوزه گردشگری شده است و استفاده از گشت‎‏های مجازی در حال پیشرفت است. بنابراین دانستن میزان پذیرش این فن‏آوری جهت آشنایی با مقصد و تمایل به بازدید ضروری است. هدف پژوهش بررسی تمایل گردشگران به بازدید حضوری از مکان‏ها با توجه به نظریه پذیرش فناوری و آشنایی با مقصد است. جامعه آماری افرادی هستند که حداقل ...  بیشتر

مرور کتاب سنجی بر پژوهش‌های گردشگری مذهبی

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی‌پور

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، صفحه 139-168

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73129.2821

چکیده
  ز آنجایی که امروز گردشگری مذهبی علاوه بر پیروان مذاهب و زائران، در میان گردشگران عادی گسترش یافته، توانسته است تا توجه پژوهشگران در این زمینه را به خود جلب کند. هدف این پژوهش بررسی روند جهانی پژوهش‌های گردشگری مذهبی و جریان‌های پژوهشی موجود و آتی در این زمینه است. در این پژوهش که مروری کمی بر پژوهش‌های گردشگری مذهبی است از روش کتاب‌سنجی ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
مدل بازاریابی داده محور در گردشگری هوشمند؛ رویکرد فراترکیب

سلیمه السادات خسروی؛ نادر نادری

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، صفحه 169-206

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73136.2823

چکیده
  در عصر دگرگونی دیجیتال، کلان داده در تغییر سفرهای جهانی و ایجاد چالش‌ها و فرصت‌ها برای شرکت‌های تاسیس شده در صنعت گردشگری، نقش حیاتی ایفا کرده است. این مطالعه به دنبال پرکردن شکاف دانش پیوند روابط بین کلان داده و استراتژی بازاریابی در زمینه‌های مختلف پژوهشی در ادبیات گردشگری و مهمان‌نوازی(هتلداری) است. در این پژوهش به منظور تبیین ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
واقعیت مجازی در گردشگری: تصمیم به سفر بر اساس نظریه انگیزش بیرونی و درونی

زهرا رزمی؛ سمانه احمدی

دوره 18، شماره 61 ، فروردین 1402، صفحه 207-237

https://doi.org/10.22054/tms.2023.72998.2813

چکیده
  هدف پژوهش سنجش تاثیر متغییرهای موثر بر تغییر نگرش در تصمیم به سفر با استفاده از واقعیت مجازی است. این پژوهش یک پژوهش کمی، و از نظر هدف، کاربردی است، و از حیث نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کاربران کانال گردشگری هستند که از طریق اینستاگرام به آنها دسترسی پیدا شد. بر طبق رابطه کوکران، ...  بیشتر