دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلمان با در نظر گرفتن نقش دینداری اسلامی

فاطمه یاوری گهر؛ مهدی ابراهیمی؛ سولماز بهبودی عیسی لو

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/tms.2017.18652.1517

چکیده
  این مقاله به ارزش درک شده، از منظر اسلامی نگریسته و به بررسی تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلمان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و تعداد 153 نمونه، با استفاده از نمونه گیری در دسترس برای مطالعه انتخاب شد. جهت بررسی روایی سازه­های موجود در پرسش­نامه، تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت و سپس برای آزمون ...  بیشتر

عوامل موثر بر تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای آن

آزاده کاظمی نیا؛ پگاه بابایی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22054/tms.2017.15350.1432

چکیده
  تحقیق حاضر با استفاده از نظریه تجانس خودپنداره به بررسی نقش تجانس کارکردی و تصویر ایده‌آل و واقعی در تعیین نگرش گردشگران و تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای محصولات پایدار می‌پردازد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق نمونه­ای متشکل از 300 نفر از دانشجویان در استان اصفهان مورد پیمایش قرار گرفت. داده­ها با استفاده از مدل ...  بیشتر

نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگری روستایی ( مطالعه موردی: بخش گلبهار - شهرستان چناران)

حسین رحیمی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، صفحه 45-61

https://doi.org/10.22054/tms.2017.15062.1425

چکیده
  مناسبات شهر و روستا تاثیرات فراوانی بر سکونتگاه­های روستایی دارد. شهرها مرکز انباشت سرمایه و جریان‌های فضایی هستند. همچنین روستاها در مقابل به عنوان مراکز گردشگری برای ساکنان شهری به شمار می‌روند. به صورتی که گردشگری فرصتی برای بهره مندی از توان­های محیطی روستایی است که شکوفایی اقتصادی را نیز برای روستاها به همراه دارد. این تحقیق ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر

سعید راسخی؛ ثریا محمدی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، صفحه 63-81

https://doi.org/10.22054/tms.2017.6434.1148

چکیده
  گردشگری بین المللی طی دو دهه‎ی گذشته به سرعت توسعه ‎یافته و از نظر اقتصادی اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. در این چارچوب، تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری، درکشورهای منتخب حوزه دریای خزر[1] پرداخته است. برای این منظور از روش داده‎های تابلویی[2] طی دوره‎ی زمانی 2013-2000 استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این ...  بیشتر

پتانسیل‌سنجی قابلیت‌های ژئوسایت‌های توده کوهستانی شاهو با بکارگیری مدل GAM

شیرین محمدخان؛ عبدالکریم ویسی؛ سمانه ریاهی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، صفحه 83-110

https://doi.org/10.22054/tms.2017.13428.1380

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از مدل ارزیابی فیزیکی ژئوسایت­ها (GAM) که پتانسیل ایجاد برنامه­ریزی پایدار و مدیریت میراث­های طبیعی و تبدیل آن­ها به مقاصد گردشگری را مدنظر قرار می­دهد، ژئوسایت­های توده کوهستانی شاهو مورد ارزیابی قرار گرفت. این مدل بر پایه مدل­های ارزیابی که قبلا ارائه شده و از طریق دو گروه ارزش­های اصلی و ارزش­های ...  بیشتر

تاثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد)

زینب طولابی؛ سیمین نصرالهی وسطی

دوره 12، شماره 38 ، تیر 1396، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22054/tms.2017.14612.1411

چکیده
  محققان بر این باورند که منابع اطلاعاتی بر شکل گیری تصویر ذهنی از مقصد گردشگری موثرند. بر این اساس، این تحقیق تلاش دارد به بررسی تأثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و در نتیجه، قصد سفر بپردازد. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم­افزارهای SPSS 22و AMOS 18 فرضیه‌ها ...  بیشتر