کلیدواژه‌ها = گردشگری پزشکی
تعداد مقالات: 7
3. تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 25-46

10.22054/tms.2017.15229.1428

علی ایمان زاده؛ ملیکا همراه زاده؛ وحیده جعفریان؛ کامران جباری


4. شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 1-18

10.22054/tms.2016.4161

محمد رضا تقی زاده یزدی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد حقیقی؛ فرزانه ابوهاشم آبادی


5. مطالعه اثر بخشی تارنماهای گردشگری پزشکی در ایران

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ سوده بیات


6. گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی

دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 60-82

سید محمد طباطبایی؛ ابوالفضل نوری؛ زهره محمد نوری؛ فرزانه حشمتی


7. بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 1-25

مجید گودرزی؛ مسعود تقوایی؛ علی زنگی آبادی