نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.22054/tms.2022.67209.2704

چکیده

گردشگری پزشکی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که در دهه های اخیر رونق بسیاری یافته و در درآمدزایی و ایجاد اشتغال در کشورها نقش بسزایی داشته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامات کلیدی موثر بر اجرای خط مشی های گردشگری پزشکی در استان گلستان صورت گرفته است. این تحقیق کیفی با بهره گیری از روش گراندد تئوری انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 13 نفر با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط و صاحب نظر در حوزه گردشگری پزشکی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی وارد مطالعه شده و مورد مصاحبه های عمیق قرار گرفتند. پالایش مکرر کدهای اولیه منجر به تشکیل کدهای باز و سپس کدهای محوری از قبیل نظام مدیریتی، زیرساخت های حمل و نقل عمومی، مقررات عمومی شد. کدهای انتخابی نیز تحت عنوان مقوله های معماری سازمان، ظرفیت سازی و کیفیت خدمات و ... سازماندهی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Key Requirements Affecting the Implementation of Medical Tourism Policies in Gorleston Province

نویسندگان [English]

  • Hossein Livani 1
  • Ali Farhadi Mahalli 2
  • Alireza Matoufi 3

1 Ph.D. Student of Public Administration, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Medical tourism is one of the branches of the tourism industry that has flourished in recent decades and has played a significant role in generating income and employment in countries. the present study was conducted to identify key requirements affecting the implementation of medical tourism policies in Golestan province. This qualitative research was conducted using grounded theory method. Participants included 13 people with at least 5 years of relevant work experience and expertise in the field of medical tourism who were included in the study through purposive sampling with snowball technique and were interviewed in depth. Frequent refinement of primary codes led to the formation of open codes and then core codes such as management system, public transport infrastructure, general regulations, and so on. Selected codes were also organized under the headings of organizational architecture, capacity building and service quality, etc

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key requirements
  • medical tourism
  • policy implementation
  • grounded theory
 اسعدی، میرمحمد، باصولی، مهدی، برومندزاد، یاسمن و درخش، سعیده. (1398). توسعه گردشگری سلامت با رویکرد کیفی نگاشت شناختی. پایش، 18(5)، ۴۵۵ -۴۶۴.
اسعدی، میرمحمد، فلاح تفتی، حامد، زحمتکش سردوراهی، مهدیه و روسایی، مریم. (1399). عوامل مرتبط با زنجیره تأمین گردشگری سلامت (موردمطالعه: شهر یزد). مدیریت اطلاعات سلامت، 17(3)، 104-110.
الوانی، مهدی و شریف­زاده، فتاح. (1394). فرایند خط‌مشی گذاری عمومی (چاپ چهاردهم). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
ایزدی، مرتضی، ایوبیان، علی، نصیری، طه، جنیدی، نعمت اله، فاضل، مژگان و حسین پور فرد، محمدجواد. (1391). وضعیت گردشگری سلامت در ایران؛ فرصت یا تهدید، طب نظامی، 14(2): 75-69.
بدیعی، فرناز، ابراهیمی، عبدالحمید و دیده خانی، حسین. (1395). شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان. تحقیقات بازاریابی نوین، 6(4)، 25-36.
پاشایی اصل، یوسف، جنتی، علی، قلی زاده، معصومه، جعفری پویان،­ ابراهیم، خدایاری، محمدتقی و عرب، محمد. (1396). بررسی میزان رضایت گردشگران پزشکی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر تبریز. بیمارستان، 16(4)، 43-51.
تباوار، علی اصغر، امیدوار، ملیحه و مختاری مسینایی، مژده. (1399). طراحی الگوی اکوتوریسم گردشگری سلامت در استان خراسان جنوبی با رویکرد فراترکیب. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 13(50)، 117-147.
تقوایی، مسعود و گودرزی، مجید. (1395). تدوین و اویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 7(24)، 1-122.
حاجی آقازاده رودسری، محمد. (1400). شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی در عرصه گردشگری پزشکی. ششمین همایش بین‌المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران.
رنجنوش، راحله، ضرغام بروجنی، حمید و حمیدی، ناصر. (1395). بخش­بندی کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی. برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 5(18)، 54-72.
سخدری، کمال، سیدامیری، نادر، رجائیان، علی‌رضا و سخدری، جواد. (1398). شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران موردمطالعه: استان تهران. مطالعات اجتماعی گردشگری، 7(1)، ۸۱ -۱۰۰.
شاه­حسینی، غزاله، رمضان­زاده لسبوئی، مهدی ودربیکی، مزدک. (1401). تدوین معیارهای طراحی بوم‌کلبه‌ها در مناطق شمالی ایران. برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 11(40)، 79-102.
شاه­حسینی، محمدعلی، نظری، محسن، ترکستانی، محمدصالح و قربانی، فاطمه. (1400). مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت­ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(53)، 109-172.
صابری، امیر، صالحی کارونیان، علیرضا و صالحی کارونیان، زینب. (1393). توان­ها و قابلیت­های اکوتوریستی مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست در جهت توسعه پایدار بررسی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده‌ی جهان­نمای گرگان). مطالعات مدیریت گردشگری، 8(25)، 63-79.
طبیبی، سیدجمال الدین، نصیری پور، امیر اشکان، ایوبیان، علی و باقریان محمودآبادی، حسین. (1391). مکانیسم‌های اطلاع­رسانی و جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان­های شهر تهران. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(3)، 416-423.
عنابستانی، علی‌اکبر و عنابستانی، زهرا. (1394). عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به‌عنوان هدف گردشگری پزشکی. گردشگری شهری، 2(3)، 275-289.
غلامی، زهرا، زیاری، یوسفعلی، اقبالی، ناصر. (1399). تحلیل موانع توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران). مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 11(42)، 324-295.
کروبی، مهدی و احمدی، ساسان. (1399). برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی با استفاده از ماتریس سوات- و تکنیک تاپسیس-فازی. مطالعات مدیریت گردشگری، 15(51)، 1-30.
گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود و زنگی‌آبادی، علی. (1392). بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان‌شهر شیراز. مطالعات مدیریت گردشگری، 8(23)، 25-1.
محمودی، وحید، فیض­پور، محمدعلی، عموزاد مهدیرجی، حنان و ده­موبد شریف­آبادی، بابک. (1398). طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار بیمارستان‌های دولتی با رویکرد گراندد تئوری. مدیریت سلامت، 22(1)، 103-118.
معدنی، جواد. (1400). تدوین الگوی مطلوب خط­مشی­گذاری زیست‌محیطی در بستر گردشگری سبز. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(56)، 251-278.
منصوریار، ساناز، شجاعی، محمدرضا و ساده، احسان. (1396). ارزیابی روابط درونی توانمند سازهای گردشگری پزشکی با بهره‌گیری از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM). گردشگری و توسعه، شماره سوم، پاییز، 18-38.
منوریان، عباس. (1396). اجرا و ارزیابی خط­مشی­عمومی (چاپ دوم). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
 نادری، نادر، یزدانی، رسول و بهور، شهین. (1400). واکاوی پیامدهای منفی گردشگری پزشکی به‌منظور توسعه پایدار این بخش (موردمطالعه: استان کرمانشاه). مطالعات مدیریت گردشگری، 16(54)، 317-364.
نجفی نسب، میرحجت و ابراهیم­پور فایز، سهند. (1395). امکان­سنجی اولیه اجرا و پیاده­سازی توریسم سلامت در سازمان تأمین اجتماعی. موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 95(17)، 1-147.
نوری خواجوی، درسا و جعفری، عزیزاله. (1400). تعیین عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری زنجیره تأمین پایدار گردشگری پزشکی. گردشگری و توسعه، 2 (10)، 123-136.
واعظی، رضا، چگین، میثم و اصلی پور، حسین. (1396). جایگاه خط‎مشی گردشگری سلامت در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی. مدیریت دولتی، 9(4)، 641-664.
هرندی، عطاءالله و میرزائیان خمسه، پیوند. (1396). تبیین مدل جذب گردشگر سلامت: با استفاده از راهبرد تئوری داده بنیاد کلاسیک. گردشگری شهری، 4(1)، 78-98.
Al-Talabani, H., Kilic, Hasan., Ozturen, A., & Othman Qasim, S. (2019).  Advancing Medical Tourism in the United Arab Emirates: Toward a Sustainable Health Care System. Sustainability, 11(230), 1-15.
Bulatovic, I., & Iankova, K. (2021). Barriers to Medical Tourism Development in the United Arab Emirates (UAE). Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 1365. https://doi.org/10.3390/ijerph18031365.
Cavmak, D., & Cavmak, s. (2020). Using AHP to Prioritize Barriers in Developing Medical Tourism: Case of Turkey. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 8(2), 73–79.
Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 4th ed. SAGE Publications.
De Almeida, I. C. S., & Gutschwager, R. (2017). Domestic Health Tourism: Alternatives for Increasing the Occupancy Rate in Hospitality Services. Proceedings of the International Conference on Marketing, Tourism & Hospitality (IC17Swiss Conference) ISBN: 978-1-943579-46-4 Zurich, Switzerland. Paper ID: ZT717.
Hanefeld, J., Smith, R., Horsfall, D., & Lunt, N. (2014). What Do We Know About Medical Tourism? A Review of the Literature With Discussion of Its Implications for the UK National Health Service as an Example of a Public Health Care System. Travel Medicine, 21(6), 410-417.
Hung Chen, y., & Chang Chang, T. (2020). Analysis and Evaluation of Competitiveness in Medical Tourism Industry in Taiwan. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 5(6), 1690-1697.
Kim, M., Koo, D., Shin, D., & Lee, S. (2017). From Servicescape to Loyalty in the Medical Tourism Industry: A Medical Clinic's Service Perspective. The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, 54, 1–16.
Mishra, V.,  Sharma, M. (2021). Framework for Promotion of Medical Tourism: A Case of India. International Journal of Global Business and Competitiveness, https://doi.org/10.1007/s42943-021-00027-7.
Perkumiene,D., Vienazindiene, M., & svagzdiene, B. (2019). Cooperation Perspectives in Sustainable Medical Tourism: The Case of Lithuania. Sustainability; doi:10.3390/su11133584.
Sa Dang, H., Nguyen, T. T., Wang, C. N., Der Day, J., & Han Dang, T. M. (2020). Grey System Theory in the Study of Medical Tourism Industry and Its Economic Impact. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(961), doi:10.3390/ijerph17030961.
Seo, B. R., & Park, S. (2018). Policies to Promote Medical Tourism in Korea: A Narrative Review. Iran Journal Public Health, 47(8), 1077-1083.
Vovk, V., Beztelesna, L., & Pliashko, O. (2021). Identification of Factors for the Development of Medical Tourism in the World. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 11205. https://doi.org/10.3390/ijerph 182111205.
Zhu, J., Kang, J., Ma, H., & Wang, Ch. (2020). Grounded theory-based subjective evaluation of traditional Chinese performance buildings. Applied Acoustics, 68, 107417.
Alvani, M., & Sharif Zadeh, F. (2015). Public policy Making process. Tehran, Allameh Tabatabai University. [in Persian]
Annabestani, A.A., & Annabestani, Z. (2016). Factors affecting the selection of Mashhad as a target for medical tourism. City tourism. 2(3), 275-290. [in Persian]
Asadi, M.M., Basouli, M., Boroumandzad, Y., & Derakhsh, S. (2020). Health Tourism Development with Qualitative Cognitive Mapping Approach. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research, 18(5), 455-464. [in Persian]
 Asadi, M.M., Fallah Tafti, H., Zahmatkesh Saredorahi, M., &  Roasaei, M. (2020). Factors Related To Health Tourism Supply Chain (Case Study Of Yazd). Health Information Management, 17(3), 104-110. [in Persian]
 Badei, F., Ebrahimi, AH., & Dideh Khani, H. (2016). Medical Tourism Development in Golestan Province; An Assessment of Identified Solutions. New Marketing Research Journal, 23(4), 25-36. [in Persian]
Caroubi, M., & Ahmadi, S. (2020). Strategic planning of medical tourism using the SWOT Matrix - Fuzzy Topsis Technique. Tourism Management Studies , 15(51), 1-30. [in Persian]
Goodarzi, M., Taghvaei, M., & Zangiabadi, A. (2014). Investigation and Evaluation of the impacting Factors on the Development of Medical Tourism in Shiraz Megalopolis. Tourism Management Studies, 23, 1-26. [in Persian]
Hajiaqazadeh Roodsari, M. (2021). Identifying effective factors in the development of entrepreneurship in the field of medical tourism. Sixth International Conference on Science and Technology of Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment of Iran. [in Persian]
Harandi, A., & Mirzaeian Khamseh, P. (2017). Explaining the model of health tourist attraction: using the classical grounded theory. Urban tourism. 4(1), 78-98. [in Persian]
Izadi, M., Ayoobian, A., Nasiri, T., Joneidi, N., Fazel, M., & Hosseinpourfard, M.J. (2012). Situation of health tourism in Iran; opportunity or threat. Iranian Journal of Military Medicine, 14(2), 69-75. [in Persian]
Madani, J. (2022). Formulation of Desired Pattern Regarding to Environmental Policy Making in the Context of Green Tourism. Tourism Management Studies, 16(56), 251-278. [in Persian]
Mahmoudi, V., Feizpour, MA., Amoozad Mahdiraji, H., & Dahmoubed Sharifabadi, B. (2019). Designing a Model for Assessing the Sustainable Supply Chain Performance of Governmental Hospitals using Grounded Theory Approach. Journal of Health Administration, 22(1), 103-118. [in Persian]
Mansooryar, S., Shojae, M.R., & SAdeh, E. (2017). Assessing the Internal Relationships of Medical Tourism Enhancers Using Interpretive Structural Modeling (ISM). Journal of Tourism and Development, 3, 18-38. [in Persian]
Monavvarian, A. (2017). Implement and evaluate public policy. Tehran, Mehraban Nashr Book Institute. [in Persian]
Naderi,N., Yazdani, R., & Behvar, Sh. (2021). Analysing Negative Consequences of Medical Tourism for the Sustainable Development of this Sector (Case Study: Kermanshah Province). Tourism Management Studies, 16(54), 317-364. [in Persian]
Najafinasab, M., & Ebrahimpoorfaez, S. (2015). Preliminary feasibility study for the implementation of health tourism in the Social Security Organization. Higher Institute for Social Security Research. 95(17), 1-147. [in Persian]
Nouri Khajavi, D., & Jafari, A. (2021). Determining the effective factors on competitiveness of sustainable medical tourism supply chain. Tourism and Development. 2(10), 123-136. [in Persian]
Pashaei Asl, Y., Janati, A. Gholizadeh, M., Jaafaripooyan, E., Khodayari, MT., & Arab, M. (2017). Assessing the Medical Tourists Satisfaction Referee to Hospitals of Tabriz City. Journal of hospital, 63(4), 43-51. [in Persian]
Qolami, Z., Ziari, Y.A., & Eqbali, N. (2020). Analysis of Barriers to Medical Tourism Development (Case Study: District 6 of Tehran). Interdisciplinary studies of strategic knowledge. 11(42), 295-324. [in Persian]
 Qolipour, M., Torabipour, A., Faraji Khiavi, F., & Saki Malehi, A. (2018). Assessing Medical Tourism Services Quality Using SERVQUAL Model: A Patient's Perspective. Iran Journal Public Health, 47(1), 103-110. [in Persian]
Rannjnoush, R., Zargham Boroujeni, H., & Hamidi, N. (2017). Segmentation of Medical Tourism Business in Iran: From Foreign Patients Point of View. Journal of Tourism planning and development, 5(18) 54-72. [in Persian]
Saberi, A., Salehi Karounian, A., & Salehi Karounian, Z. (2014). Evaluating the Ecotourism Potentials of Protected Areas in Attaining Sustainable Tourism Development (Case study: Jahannama Protected Area, Gorgan). Tourism Management Studies, 8(25), 63-79. [in Persian]
Shahhoseini, M.A., Nazari, M., Torkestani, M.S., & Ghorbani, F. (2021). The Conceptual Model of corporate Social Responsibility in the Field of Iran's Tourism with Grounded Theory Approach. Tourism Management Studies, 16(53), 109-172. [in Persian]
Shahoseini, Q., Ramezanzadeh Lasbovee, M., & Dorbeiki, M. (2022). Development of Design criteria of Ecolodges in the north of Iran (the case of Golestan province). Journal of Tourism Planning and Development, 11(40), 79 to 102. [in Persian]
Tabavar, AA., Omidvar, M., & mokhtari masinaei, M. (2020). Designing a Health Tourism Ecotourism Pattern in South Khorasan Province with a Mix Method Approach. Public Management Research, 13(50) 117-147. [in Persian]
Tabibi, SJ., Nasiripour, AA., Ayubian, A., Bagherian Mahmoodabadi, H. (2012). The Relation between Information Mechanisms and Medical Tourist Attraction in Hospitals of Tehran, Iran. Health Information Management, 9(3) 416-423. [in Persian]
Taghvaei, M., & Goodarzi, M. (2016). Codification and prioritization of medical tourism development strategies (Case study: Shiraz metropolis). Journal of Urban Research and Planning. 7(24), 1-22. [in Persian]
Vaezi, R., Chegin, M., &Aslipour, H. (2017). The place of health tourism policy in economic and social development based on resistance economy strategies. Public administration. 9(4), 641-664. [in Persian]