دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
ارائه مدل ساختاری برای توسعه گردشگری روستایی در استان آذربایجان شرقی از دیدگاه ساکنان با رویکرد نظریه تبادل اجتماعی

فاطمه کاظمیه

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/tms.2023.75889.2879

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه، بررسی نگرش ساکنان منطقه به گردشگری و عوامل تأثیرگذار بر این  نگرش بر مبنای نظریه تبادل اجتماعی می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی نگرش و حمایت ذی‌نفعان از گردشگری پرداخته است. از لحاظ روش تحقیق، این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و کاربردی است که از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده و به روش علی ارتباطی و تحلیل ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
عوامل جذب گردشگران رویداد به جشنواره‌های محلی (مورد مطالعه: جشنواره گل و گلاب میمند فارس)

نیما خادمی؛ عباس عباسی؛ کاظم عسکری فر

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 41-72

https://doi.org/10.22054/tms.2023.74805.2853

چکیده
  گردشگری رویدادهای محلی، یکی از انواع گردشگری است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی جوامع داشته باشد. بااین‌وجود، این موضوع علی‌رغم وضوح و ضرورت خود کمتر مورد توجه قرار گرفته ‌است. جشنواره گل‌وگلاب میمند فارس یکی از این رویدادهایی است که هر ساله در فصل بهار برگزار می‌شود. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل جذب گردشگران ...  بیشتر

برنامه ریزی گردشگری
استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و طرقبه‌شاندیز)

زهرا سلیمانی؛ حمداله سجاسی قیداری؛ حمید شایان؛ سیامک سیفی

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 37-84

https://doi.org/10.22054/tms.2023.72990.2812

چکیده
  گردشگران در هنگام سفر، بدنبال کسب تجربیات بیادماندنی هستند و اغلب تصمیمات آن‌ها تحت تاثیر همین تجربیاتی که از مقصد کسب کرده‌اند، قرار میگیرد. ازاین‌رو با هدف استخراج تجربیات بیادماندنی گردشگران از مقاصد روستایی از رویکرد شناختی زیمت استفاده شد. براساس اشباع نظری با 35 نفر از گردشگرانی که به روستاهای گردشگری شهرستان‌های مشهد، نیشابور ...  بیشتر