کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و ارزیابی پیش ژئوسایت های استان زنجان و ارزیابی تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 149-178

10.22054/tms.2020.28234.1804

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ المیرا صفدری؛ میلاد عبدالملکی


3. ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 81-103

10.22054/tms.2019.39756.2089

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان