دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
توسعه پایدار گردشگری
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه طبیعت‌گردی بر تالاب تیاب

اعظم رحیمی؛ محمد اکبریان؛ عباس مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79133.2928

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست‌محیطی گردشگری، تالاب میناب-تیاب واقع در استان هرمزگان را موردمطالعه قرار داده است. با استفاده از روش اصلاح‌شده ماتریس ارزیابی سریع و مدل توسعه پایدار، چهار محیط فیزیکی‌شیمیایی، اکولوژیکی‌بیولوژیکی، اجتماعی‌فرهنگی و اقتصادی‌عملکردی تالاب، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، توسعه ...  بیشتر

شناسایی و ارزیابی پیش ژئوسایت های استان زنجان و ارزیابی تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ المیرا صفدری؛ میلاد عبدالملکی

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 149-178

https://doi.org/10.22054/tms.2020.28234.1804

چکیده
  در پژوهش حاضر، ظرفیت­هایژئوتوریسمی استان زنجان باتأکید بر توسعه پایدار گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. روند کلی پژوهش حاضر به این صورت است که ابتدا پیش ژئوسایت­های منطقه مورد­مطالعه شناسایی شده است، سپس با استفاده از دو روش زوروس و کوبالیکوا به ارزیابی ژئوسایت­های منطقه پرداخته شده است. پس از ارزیابی پیش ژئوسایت­ها، ...  بیشتر

ارزیابی ابعاد زیست‌محیطی مؤثر بر تحقق گردشگری پایدار (مطالعه موردی: رودخانه زرچوب شهر رشت)

مریم قربان پور؛ مهرناز مولوی؛ نادر زالی

دوره 14، شماره 47 ، آذر 1398، ، صفحه 289-323

https://doi.org/10.22054/tms.2019.10617

چکیده
  استفاده ناپایدار از میراث طبیعی، به نابودی آن­ها می­انجامد. امروزه، رودخانه­ها به‌عنوان یکی از حیاتی­ترین میراث طبیعی مورد استفاده ناپایدار قرار گرفته­اند. به‌طورکلی، رودخانه­ها توانایی جذب گردشگر در بلندمدت را دارند. ازاین‌رو، رویکرد گردشگری پایدار می­تواند به بهبود شرایط رودخانه­ها و درعین‌حال جذب گردشگر کمک ...  بیشتر

ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 81-103

https://doi.org/10.22054/tms.2019.39756.2089

چکیده
  توسعهصنعتگردشگریبهعنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می‌آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در کشورهای توسعه یافته این صنعت، در حال گسترش بوده است. لذا برنامه­ریزانبرآنند تاجهتتوسعهفعالیت­هایگردشگری به مقوله ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه برای توسعه گردشگری ...  بیشتر

مکان‌یابی تفرجگاه‌های گردشگری در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با رویکرد توسعه پایدار

محمود جمعه پور؛ صدیقه یعقوبی فاز

دوره 13، شماره 42 ، تیر 1397، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9012

چکیده
  بخش مهمی از قابلیت‌های اکوتوریستی ایران در مناطق حفاظت‌شده قراردارد ولی استفاده‌های محدودی از این قابلیت جهت توانمندسازی مناطق صورت گرفته است. این تحقیق به دنبال توسعه پایدار منطقه از طریق تحدید مناطق قابل استفاده و مکان‌یابی مقاصد گردشگری است. از این رو، با استفاده از مدل اصلاح‌شده اکولوژیکی قابلیت‌سنجی کاربری زمین برای گردشگری ...  بیشتر

چالش های مدیریتی و توسعه گردشگری در مناطق تحت حفاظت سواحل جنوبی دریای خزر

محمود ضیایی؛ روزبه میرزایی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1384، ، صفحه 1-34

چکیده
  هر چند که توجه روزافزون به " مناطقی تحت حفاظت " به عنوان مقصد گردشگری و توسعه فعالیت های گردشگری در آنها می تواند برای جامعه محلی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی یک فرصت تلقی شود اما نگرانی هایی نیز در زمینه مدیریت ناکارآمد گردشگری در این مناطق وجود دارد. در نبود یک نظام مدیریتی سیستماتیک و دانش محور، هر گونه تغییر کاربری اندیشیده نشده ...  بیشتر